Arco-coöperanten blijven op hun honger

De Arco-coöperanten zijn tevreden dat er een regeling om hen te vergoeden in het vooruitzicht wordt gesteld door de regering, maar vrezen dat de concrete uitwerking daarvan lang zal duren en teleurstellend zal zijn.

"Men spreekt van een plan van aanpak, maar het blijft onduidelijk wat dat is", stelt advocaat Geert Lenssens namens ruim duizend Arco-aandeelhouders die zich verenigden in de belangenvereniging "Geld terug van Arco".

"Men mag geen valse hoop geven. Er was oorspronkelijk gezegd dat de aandeelhouders 100 procent zouden terugkrijgen, dus ook de jaarlijkse opbrengsten die telkens werden omgezet in nieuwe aandelen. Nu spreekt men over een partiële terugbetaling. Vorig jaar was al eens sprake van 40 procent. Dat zou zeer teleurstellend zijn", zegt Lenssens. "Wat mij nog het meest stoort is dat de Arco-coöperanten de indruk krijgen dat ze politieke koopwaar zijn, dat ze gebruikt worden om een aantal andere dingen te regelen, maar in het hele verhaal worden de coöperanten niet gehoord".

Arcopar

Ook het actiecomité Arcopar reageert afwachtend. "Op zich vinden wij het natuurlijk goed dat er een regeling zou komen, maar alles hangt af van de modaliteiten van die regeling", zegt voorzitter Guido Verbraeken.

"We hebben gehoord dat er bedragen circuleren van een 600 miljoen, wat ongeveer zou neerkomen op 40 procent van het bedrag dat net voor de vereffening op de rekening van de mensen stond. Daarmee kunnen wij absoluut niet akkoord gaan. Wij vinden dat de gedupeerden recht hebben op 100 procent en wij vinden ook het ACW eindelijk haar verantwoordelijkheid moet opnemen om dat bedrag naar boven te krijgen."

Beweging.net

De christelijke arbeidersbeweging Beweging.net bevestigt in een mededeling dat ze met alle betrokken partijen zal meewerken om een aanvaardbare oplossing te vinden voor de Arco-spaarders. Ze herinnert eraan dat het op vraag van de regering was dat Arco in 2008 voor 350 miljoen euro deelnam aan een kapitaalverhoging van Dexia om die bank te redden. Hoeveel geld Beweging.net voor de coöperanten over heeft, blijft wel onduidelijk.