Michel belooft Arco-regeling in 2017

Er komt een regeling voor de Arco-coöperanten tegen volgend jaar. Dat heeft premier Charles Michel (MR) aangekondigd tijdens zijn beleidsverklaring in de Kamer. De aandeelhouders worden gedeeltelijk vergoed.

De premier kondigde aan dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een plan van aanpak zal opstellen voor de gedeeltelijke vergoeding van de Arco-coöperanten. Er zal een taskforce worden opgericht om de uitwerking van de regeling te begeleiden. Die zou volgend jaar opgestart moeten worden.

In de regeerverklaring van de regering-Michel was opgenomen dat er een uitweg zou worden gezocht voor de Arco-coöperanten die tijdens de bankencrisis hun spaargeld verloren na de ondergang van Arco. Het was vooral CD&V die op een regeling had aangedrongen. De andere meerderheidspartijen waren daar minder happig op. CD&V-vicepremier Kris Peeters had in juni al volgehouden dat er dit jaar een "werkbare oplossing" zou komen en in die bewoording komt die belofte nu terug in de "State of the union" van premier Michel.

Eerder had Beweging.net, het vorige ACW, al aangekondigd dat het een duit in het zakje wilde doen om de coöperanten gedeeltelijk te vergoeden. Minister Van Overtveldt heeft nu de opdracht gekregen tegen volgend jaar een regeling uit te werken. Hoe die er precies zal uitzien laat minister Peeters nog in het midden.

Een ingewikkeld kluwen

Arco was de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net, het vroegere ACW. De coöperatie telde meer dan 700.000 leden die gemiddeld 2.000 euro in Arco hadden ingelegd. Door de val van Dexia vijf jaar geleden en de vereffening van Arco dreigden die coöperanten hun geld te verliezen.

De regering besliste daarop om de coöperanten te vergoeden op basis van de waarborgregeling die ook geldt voor spaarboekjes. Die oplossing was meteen heel omstreden omdat de andere aandeelhouders van Dexia zich gediscrimineerd voelden aangezien zij hun geld niet terug zouden krijgen.

Er volgde een juridische veldslag, via de Raad van State, het Grondwettelijk hof en uiteindelijk het Europees Hof van Justitie. Dat heeft nog geen uitspraak gedaan, maar de auditeur van het Hof heeft in zijn advies de waarborgregeling voor de coöperanten van tafel geveegd.

Mocht de waarborgregeling het niet halen, dan werkt de regering aan een plan B, maar daarover zijn nog veel vragen. De gedupeerden zullen dan waarschijnlijk niet volledig vergoed worden. Het is ook nog niet duidelijk wie en in welke mate die vergoeding gaat betalen, de regering, Beweging.net of Belfius, de opvolger van Dexia.