Akkoord over borstreconstructies met eigen weefsel

De plastisch chirurgen en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zijn tot een akkoord gekomen over borstreconstructies met eigen weefsel. Patiënten zullen voortaan geen buitensporige supplementen meer aangerekend krijgen. De Socialistische Mutualiteiten reageren tevreden.
Science Photo Library

Vorige week raakte bekend dat plastisch chirurgen voor duizenden euro's supplementen blijven aanrekenen aan vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel willen. In juli was daarover al een overeenkomst bereikt, maar de plastisch chirurgen weigerden om dat te ondertekenen.

Minister De Block noemde de supplementen "ongehoord" en dreigde met maatregelen. Het overleg dat ze organiseerde met de plastisch chirurgen heeft nu tot een akkoord geleid. De Block benadrukt het "evenwichtige karakter van de overeenkomst, ook op financieel vlak". Ze wijst erop dat aan de patiënten geen overmatige supplementen kunnen worden aangerekend en dat de ingreep voor alle patiënten toegankelijk is.

Tijdens het overleg zijn een aantal misverstanden de wereld uit geholpen, klinkt het. De plastisch chirurgen zeggen voldoende waarborgen te hebben gekregen. Ze verzetten zich niet langer tegen de ondertekening van de overeenkomst. Het akkoord wordt na een jaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 

Socialistische Mutualiteiten tevreden

De Socialistische Mutualiteiten zijn tevreden over het akkoord dat de Koninklijke Belgische Vereniging Plastische Chirurgie met minister De Block heeft gesloten over de supplementen bij borstreconstructie. Dat zegt algemeen secretaris Paul Callewaert. "Ik heb de details van het akkoord nog niet onder ogen gekregen, maar als alle randvoorwaarden die vooraf werden besproken gerespecteerd worden, kunnen wij eigenlijk alleen maar opgelucht zijn dat er eindelijk toch een akkoord is."

De Socialistische Mutualiteiten tonen zich vooral opgelucht. "Eindelijk is er, na een lange lijdensweg, toch een akkoord", aldus Callewaert. Het was het socialistische ziekenfonds dat vorige week aan de alarmbel trok, omdat plastisch chirurgen voor duizenden euro's supplementen bleven aanrekenen aan vrouwen die na kanker voor een borstreconstructie met eigen weefsel kiezen.

Meest gelezen