Parket gaat niemand vervolgen voor treinramp in Wetteren

Het parket gaat niemand vervolgen voor de treinramp in Wetteren. Ruim drie jaar na de ramp is het parket klaar met het onderzoek. In mei 2013 ontspoorde een goederentrein in Wetteren en kwam er een chemische stof vrij. Een man van 64 overleed doordat het gas via de riolen in zijn woning kwam.

Honderden andere mensen in Wetteren lieten later hun bloed onderzoeken. Die mensen hebben nu het bericht gekregen dat het onderzoek is afgerond. 

Volgens gouverneur Jan Briers wil het parket nog voor het einde van het jaar de resultaten van het onderzoek bekendmaken, maar het zal dus niemand vervolgen.

Het onderzoek naar de treinramp sleept al drie jaar aan. In september 2014 meldde het parket dat onderzoek zijn eindfase naderde, maar pas meer dan twee jaar later is er nu eindelijk witte rook.

Trein reed te snel

In 2014 bleek uit het verslag van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor van de FOD Mobiliteit, dat onder meer het negeren van een sein dat een snelheidsbeperking oplegde tot de ontsporing had geleid. De treinbestuurder, die 84 kilometer per uur reed daar waar een beperking van 40 kilometer per uur gold, is intussen overleden aan omstandigheden los van het ongeval.

Meest gelezen