Lees hier de garanties van de EU en Canada over vrijhandelsakkoord

Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada is 1.600 pagina's dik en dat gaan we u niet opdienen. Wel krijgt u hier in bijlage twee Europees-Canadese verklaringen die een groot deel van de bezwaren van de tegenstanders zouden moeten wegwerken. Deze teksten zijn van vorige donderdag. We zetten hier de opvallendste zaken op een rijtje.

De onderhandelingen over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada begonnen in 2009 en werden deze zomer afgerond. Als het akkoord geratificeerd worden, worden dus de meeste tarieven en handelsbelemmeringen tussen beide economische machten opgeheven. 

Dat is typisch voor een vrijhandelsakkoord, maar er zijn ook nieuwigheden en dat is onder meer de bepaling dat er aparte gemeenschappelijke rechtbanken komen voor disputen over de bescherming van buitenlandse investeerders.

In een verklaring stellen beide partijen dat die rechtbanken "geïnspireerd zullen zijn door de rechtssystemen in de EU en haar lidstaten en die van Canada". De leden van die tribunalen zullen door beide partijen worden benoemd voor een bepaalde periode. Tegenstanders van vrijhandel zien daarin een manier om multinationals (MNO's) buiten de bevoegdheden van de lokale rechtbanken te laten, waardoor ze dus meer invloed zouden krijgen.

Een ander en speciaal op België gericht artikel bepaalt dat "het Belgische systeem van verplichte sociale ziekteverzekering evenals de mutualiteiten buiten artikel 13 van CETA inzake financiële diensten" wordt gehouden. Met andere woorden: dat dat systeem niet veranderd wordt en mutualiteiten beschermd worden van concurrentie door buitenlandse private verzekeringsgroepen. Ook dat is duidelijk een verklaring om tegemoet te komen aan de Waalse en Brusselse bezwaren van onder meer de PS en CDH, die daar in de regeringen zitten.

Belangrijk: wat zal CETA niet veranderen?

In de preambule van één van de verklaringen wordt gewezen dat het CETA "de handel en economische activiteit zal stimuleren", maar wordt tegelijk ook op "de gemeenschappelijke waarden over de rol van de overheid".

In die twee verklaringen wordt uitdrukkelijk door de EU en door Canada gesteld dat CETA het volgende NIET zal wijzigen:

  • de veiligheid van voedsel en producten, de rechten van de consument of de gezondheid
  • ingevoerde goederen en diensten evenals buitenlandse investeerders moeten de bestaande lokale regels volgen
  • de sociale zekerheid en het nationaal belang zullen niet worden aangetast
  • het CETA zou de richtlijnen inzake de bescherming van het milieu en van de rechten van werknemers niet aantasten
  • openbare aanbestedingen zouden ook bekeken moeten worden op milieu- of sociale bepalingen
  • kleine ondernemingen zouden profiteren van de uitvoer zonder belemmeringen en extra regelgeving

Voor onze mobiele gebruikers: de integrale teksten kunt u terugvinden op onze website.

Meest gelezen