Meetcampagne Antwerpse luchtkwaliteit: 45% meetpunten boven de norm

Op 45 procent van de meetpunten van de grote meetcampagne CurieuzeNeuzen in Antwerpen werd de gezondheidsnorm voor stikstofdioxide (NO2) overschreden. Vooral in smalle straten met veel verkeer en bij de bruggen over de Antwerpse ring piekt de uitstoot. De Antwerpenaren kregen vanmiddag de definitieve en gedetailleerde resultaten gepresenteerd.

2.000 burgers en organisaties hebben deelgenomen aan de grootschalige meetcampagne. In mei hingen ze vier weken lang een bord aan hun raam met twee proefbuisjes, om zo de hoeveelheid stikstofdioxide en de afzetting van fijn stof te meten. Door het grote aantal deelnemers kon men op die manier de luchtkwaliteit in Antwerpen op een gedetailleerde manier in kaart brengen.

Vandaag zijn de resultaten voorgesteld aan de Antwerpenaren. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit sterk varieert van straat tot straat. "We zien een zeer grote variatie binnen de stad die zeer sterk afhankelijk is van het lokale verkeer enerzijds en anderzijds de opbouw van de straten. In nauwe straten zit de vervuiling meer gevangen, met alle negatieve gevolgen vandien", zegt onderzoeker Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen.

Verkeer is grote boosdoener

De grote boosdoener is onmiskenbaar het verkeer. De laagste stikstof-concentraties werden gemeten in verkeersluwe zones in de binnenstad, zoals het stadspark en de zoo. Ook Linkeroever scoort goed. Op drukke plaatsen, zoals aan de Antwerpse ring en de Singel gaat de uitstoot van fijn stof en NO2 flink de hoogte in. Het grootste probleem ligt evenwel bij de zogenoemde "streetcanyons", nauwe straten met veel sluipverkeer. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Osystraat, de Sergeylsstraat en de Borsbeekstraat.

De luchtkwaliteit in Antwerpen gaat de laatste jaren wel in stijgende lijn, maar het probleem blijft groot. In totaal werd de gezondheidsnorm van de WHO voor NO2 (40 microgram/m3 gemiddeld op jaarbasis) overschreden op 45 procent van de meetpunten.

Overkapping en lage-emissiezone

Voor de actiegroep Ringland, dat het project mee organiseerde, tonen de resultaten aan dat een overkapping van de ring absoluut noodzakelijk is. Ook het stadsbestuur was betrokken bij het project. Daar benadrukt men dat er de voorbije jaren al inspanningen zijn gedaan en dat er heel wat in de pijplijn zit. Zo start volgend jaar de lage-emissiezone in de binnenstad.

Een volledig overzicht van de resultaten en een kaart met alle meetpunten staat op de website van Ringland.

Meest gelezen