De ondergang van een Gentse CD&V-lijsttrekker - Johny Vansevenant

Er is een plots einde gekomen aan de blitzcarrière van Sarah Claerhout, Vlaams Kamerlid die kandidaat-lijsttrekker was voor CD&V in Gent. Vandaag heeft ze via een open brief aan de Gentenaars laten weten dat er voor haar maar één conclusie mogelijk is: ontslag. Wetstraatjournalist Johny Vansevenant bekijkt wat er aan de hand is.
analyse
Analyse
Aansturen van de 'analyse' teaser o.a. op de home pagina en 'analyse' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'analyse' overzichtspagina

Johny Vansevenant is Wetstraatjournalist bij VRT Nieuws. Hij volgt vooral de federale regering.

De 39-jarige Sarah Claerhout had echt alles om het te maken. Begin juli schoof CD&V-voorzitter Beke haar nog naar voren als kandidaat-lijsttrekster voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De frisse verschijning Sarah Claerhout was voor hem “het witte konijn” waarmee hij zijn partij weer op de kaart wou zetten in Gent. Ze maakte zo in een paar jaar tijd een blitzcarrière. De dochter van journalist en voormalig hoofdredacteur van “Kerk en Leven” Bert Claerhout was ook Kamerlid geworden in opvolging van Pieter De Crem. Vandaag heeft ze via een open brief aan de Gentenaars laten weten dat er voor haar maar “één conclusie mogelijk is”: ontslag. Wat is er aan de hand?

Paars-groene dominantie breken

De Gentse CD&V heeft het al heel lang erg moeilijk in de stad die al sinds 1988 door paars-(groen) gedomineerd werd. Nu de socialist Termont geen kandidaat-burgemeester meer is en na het onverkwikkelijke Optima-schandaal kan er volop beweging komen in het Gentse partijpolitieke landschap. Bij CD&V waren ze maar wat blij dat ze met een frisse verschijning konden uitpakken, een cultuurwetenschapster van de Gentse Universiteit.

De partij ging ervan uit dat ze zou kunnen wegen op de vorming van de meerderheid in Gent. Met haar links profiel zou Sarah Claerhout stemmen kunnen inpikken bij rood-groen die zo haar absolute meerderheid zou kwijtspelen. Een sterk scorende CD&V zou dan als kingmaker kunnen beslissen wie aan zet zou zijn. In Gent circuleerden de scenario’s al volop. De N-VA van Siegfried Bracke zou het burgemeesterschap aan de liberaal Mathias De Clercq gunnen. En met CD&V zou dan een coalitie zoals in de Vlaamse regering gevormd worden. Maar als kingmaker kon CD&V ook kiezen om rood-groen te versterken en een zogenoemde olijfboomconstructie te vormen, zoals bijvoorbeeld nu het geval is in Hasselt. Nu CD&V-troefkaart Claerhout weg is, maakt een heruitgave van paars-groen in Gent nu zelfs nog een kans, hoor je bij socialisten.

Binnen de 48 uur garanties

Ruim een week geleden, de zondag van “the State of the Union”, de beleidsverklaring van premier Michel, kreeg Wouter Beke een mail van Sarah Claerhout. Ze eiste daarin garanties dat “binnen de 48 uur” twee decreten moesten worden ingetrokken. Indien dat niet gebeurde, zou ze ontslag nemen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen én als parlementslid. Claerhout had kritiek op de opname van het Gents Universitair Ziekenhuis in de Gentse universiteit. Ook was ze tegen de “gendergelijkheid” bij de Gentse rectorverkiezingen, waarbij telkens een man/vrouw-duo kandidaat moest zijn en dus geen twee vrouwen bijvoorbeeld. Claerhout reed met haar bezwaren fors tegen de kar van CD&V-onderwijsminister Crevits.

Werkloos op straat

Voorzitter Beke was erg verrast dat Claerhout nu plots met die bezwaren kwam. Hij probeerde haar in Brussel te spreken, maar ze bleef in Gent. Uiteindelijk trok Beke dinsdag zelf naar de Oost-Vlaamse hoofdstad om haar te spreken, maar dat leverde geen resultaat op. Er gingen daarna nog meer dan twintig mails over en weer. Vrijdag stuurde Claerhout dan haar ontslagmail naar alle CD&V-Kamerleden. Zaterdag trok ze dat ontslag weer in.
Vanmorgen had ze nog een ultiem overleg met de partijtop, maar dat bleek een dovemansgesprek. De toon liep hoog op met voorzitter Beke en Claerhout stapte weg. Iets voor 13 uur stuurde ze een tweet de wereld in, met daaraan gehecht een “Open brief aan de Gentenaars”, waarin ze haar ontslag aankondigde “als enig mogelijke conclusie” en dat ze “werkloos op straat staat”.

Witte ridder Claerhout

In haar open brief heeft ze het over de geplande opname van het UZ in de Gentse Universiteit. Volgens haar is er te weinig geluisterd naar “de verzuchtingen en de bezwaren van de ziekenhuisgemeenschap en de universitaire gemeenschap”. Ze voegt er nog aan toe dat in het UZ twintig jaar geleden haar leven gered is. Claerhout stelt zich in haar brief als een soort “witte ridder” op. Ze schrijft letterlijk: “Onbekende figuren achter de schermen schrijven wetten en decreten over het volk en het is blijkbaar onmogelijk om hierover enig gesprek met de bevolking en haar vertegenwoordigers te voeren. Niet verkozen mensen, die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, bepalen en beslissen zo over het lot van het volk.”

Bij CD&V zijn ze niet te spreken over die citaten. Ze zeggen dat heel de Gentse universitaire gemeenschap uitvoerig geraadpleegd is, toen beslist werd om het ziekenhuis in de universiteit op te nemen. Ze wijzen er ook op dat de vakbonden hun instemming hebben gegeven. Een ander argument is dat die “inkanteling” van het ziekenhuis in de universiteit in het Vlaamse regeerakkoord staat en dat je dat niet zomaar kan intrekken. Bij het universiteitspersoneel horen we wel dat ze vrezen dat het Universitair Ziekenhuis geld zal kosten aan de universiteit zelf. Bij CD&V wijzen ze erop dat het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis ook onderdeel vormt van de Leuvense Universiteit en dat door de “inkanteling” het UZ Gent nu ook zal kunnen gebruik maken van Vlaamse infrastructuursubsidies, wat tot nu niet kon.

Goeroe Balu

Er zijn bij CD&V ook scherpe woorden te horen over Claerhout. Ze wrijven haar tegenspraak aan in haar open brief omdat ze toegeeft niet veel van de inkanteling te kennen. In de brief staat letterlijk “Ik ken het re-integratiedossier helemaal niet. Ik ben niet voor of tegen specifieke bepalingen in het ontwerpdecreet; noch voor of tegen het idee van de re-integratie zelf.” Bij CD&V zeggen ze dat ze “Sarah niet herkennen” en dat ze “verzorging nodig heeft”. Her en der hoor je ook verwijzingen naar haar “goeroe” Balu, haar Gentse professor vergelijkende cultuurwetenschappen. De hoogleraar van Indische origine zou heel veel invloed over haar hebben. De meest bittere opmerking die we opvingen was dat ze “in de hand gebeten heeft die haar heeft gevoed”. Wouter Beke zal de volgende keer wel minstens twee keer nadenken voor hij een nieuwe lijsttrekker lanceert in een grote stad…