Politiebaas De Bolle haalt uit naar het Comité P

In de parlementaire onderzoekscommisie naar de aanslagen van 22 maart heeft de commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle, zwaar uitgehaald naar het Comité P, de instantie die de werking van de politie controleert.

Het Comité P heeft de afgelopen maanden een onderzoek gevoerd naar wat onze politie wist over de Belgische daders van de aanslagen in Parijs. Volgens De Bolle bracht dat onderzoek het werk van de terreur-speurders in het gedrang.

"Geen enkele onderzoeker binnen de federale politie heeft problemen met controle op de politiediensten, maar gezien de permanente dreiging en de bezorgdheid om aanslagen te vermijden, wordt dit als zeer belastend ervaren door ons personeel", zegt De Bolle.

"Iedere onderzoeker in gelijk welk domein zal trouwens kunnen bevestigen dat een onderzoek retro-actief evalueren bijzonder gemakkelijk zou kunnen zijn. Wanneer deze onderzoeken dan nog geheel of gedeeltelijk uitlekken in de pers, voelen ze zich als aangeschoten wild en dreigen ze veel van hun motivatie en idealisme te verliezen", aldus De Bolle.

Personeelstekort

Volgens De Bolle kampt de federale politie op dit moment met een tekort van 15,1 procent aan mensen op het terrein. "Daardoor kunnen we niet alle opdrachten vervullen, zeker niet meer in 2019 als alle besparingen zouden worden doorgevoerd. Dan stevenen we zelfs af op een tekort van 24 procent", zegt de topvrouw van de politie.

Doordat er zoveel eenheden worden ingezet voor de strijd tegen terrorisme ondervinden de minder prioritaire eenheden, zoals de interventiekorpsen en de wegpolitie, zelfs nog meer hinder van de onderbezetting. "Dat zal een weerslag hebben op de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan", waarschuwde De Bolle.

Volgens de commissaris-generaal telt België overigens te veel politiezones. "189 zones is wel heel veel. Ik denk dat het soms nuttig kan zijn om tot een schaalvergroting over te gaan, op voorwaarde dat de link met de lokale bevolking wordt behouden en dat burgemeesters de garantie hebben dat zij de zone kunnen aanspreken wanneer ze dat noodzakelijk vinden."