"Albert geniet geen onschendbaarheid, privilege of voorrecht"

Zal koning Albert zoals de rechtbank eist persoonlijk voor de rechter verschijnen in de zaak-Boël? Dat is de vraag van 1 miljoen. Volgens professor publiek recht Paul Van Orshoven moet hij net als elke andere burger op het verzoek ingaan. Doet hij dat niet, dan kan de rechter "passende conclusies" trekken.

Op 21 februari 2017 moet koning Albert in eigen persoon voor de rechter verschijnen zodat hij zelf vragen kan beantwoorden over zijn band met Delphine Boël. Tenminste: dat is wat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel eist. Volgens de advocaat van Boël Alain De Jonge kan de koning niet anders dan te gehoorzamen aan deze wens (zie video onder).

Vraag is of het voormalige staatshoofd dat ook zal doen. In het verleden heeft hij elke confrontatie met Boël vermeden en liet hij zich steevast door zijn advocaat vertegenwoordigen. Van september tot mei vertoeft hij bovendien meestal in Italië, het geboorteland van koningin Paola.

(Lees verder onder video)

"Titel van Albert heeft geen enkele juridische consequentie"

In een gesprek met VRT Nieuws schept professor publiek recht Van Orshoven enige klaarheid. "Al noemen we koning Albert nog steeds koning, hij is het niet", zegt hij. "Koning Filip is als staatshoofd de enige koning in de grondwettelijke betekenis. Koning Albert heeft na zijn troonsafstand zijn titel mogen behouden, maar die heeft geen enkele juridische consequentie."

"Hij geniet niet van de prerogatieven van een koning als staatshoofd", klinkt het bijgevolg. "Hij heeft geen enkele vorm van onschendbaarheid, privilege of voorrecht. Als de rechtbank eist dat hij in persoon moet verschijnen, dan moet hij dat ook doen."

Koning Albert kan zich dus op geen enkel juridisch argument beroepen om niet te verschijnen. Tegelijk kan niemand hem fysiek dwingen om langs te komen. Het gaat immers om een burgerlijke zaak en niet om een strafzaak. "Als hij niet komt, kan de rechtbank hem geen sanctie opleggen", aldus Van Orshoven. "Wel kan de rechtbank uit een afwezigheid de passende conclusies trekken."

Nicolas Lambert

Huwelijkscontract

Wat die "passende conclusies" precies kunnen zijn, is niet zeker. Was dit een strafzaak, dan zou het negeren van een eis van de rechtbank voor de beklaagde in een zwaardere straf kunnen resulteren. In dit geval zou de rechter de afwezigheid van koning Albert bijvoorbeeld kunnen laten meespelen in een eventueel besluit om hem effectief als vader van Boël te erkennen.

Toeval of niet: begin vorig jaar liet Albert zijn huwelijkscontract met Paola wijzigen naar het stelsel gemeenschap van goederen. Hierdoor kan Albert bepalen welke eigendommen zijn echtgenote toebehoren. Onrechtstreeks kan hij zo vermijden dat Boël na zijn dood in de erfenis deelt.

Kurt Desplenter