Dan toch toelatingsexamen voor artsen in Franstalig België

De minister van Hoger Onderwijs in de Franse gemeenschap, Jean-Claude Marcourt, heeft zich bereid verklaard om in 2017 een toelatingsexamen voor artsen en tandartsen te organiseren.

De minister wil in de loop van de komende weken een ontwerp van decreet indienen, zei hij in het parlement. Marcourt blijft hoe dan ook twijfelen aan de efficiëntie van een dergelijk examen om het gewenste quotum aan artsen te bereiken. Hij is meer voorstander van een vergelijkend examen.

De federale regering bereikte in september een akkoord over de artsenquota in 2022. De traditionele verdeelsleutel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen blijft 60/40. Het eerdere voorstel van de planningscommissie om de quota te veranderen naar 56,5 procent en 43,5 procent, een voorstel dat aan Vlaamse kant op veel protest botste, wordt dus niet gevolgd.

Om het overschot aan afgestudeerde artsen te beperken, wou de federale regering in Franstalig België wel een ingangsexamen bij aanvang van de studies, zoals dat in Vlaanderen bestaat. Vorig academiejaar gebruikte de Franse gemeenschap een filter na het eerste jaar, maar dat systeem werd door de Raad van State verworpen.