Katholieken mogen as van overledene niet thuis bewaren

Katholieken mogen de as van overledenen niet om het even waar uitstrooien of thuis bewaren. Dat heeft het Vaticaan herhaald in richtlijnen die bevestigen dat crematie niet verboden is, maar dat de voorkeur gaat naar een traditionele begrafenis.

In veel landen met een christelijke meerderheid worden crematies steeds meer gangbaar als een goedkoper en volgens sommigen ook milieuvriendelijker lternatief voor een begrafenis. De katholieke kerk legaliseerde crematie in 1963.

"Er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat crematie in de nabije toekomst in veel landen als een standaardpraktijkzal worden beschouwd", zei de Duitse kardinaal Gerhard Müller, het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, die toeziet op de doctrine van het Vaticaan.

De congregatie zei op basis van het kerkrecht dat crematie mag, tenzij voor deze praktijk wordt gekozen "om redenen die strijdig zijn met de christelijke doctrine".

"Asse te rusten leggen op heilige plaats"

Maar de assen "moeten te ruste worden gelegd op een heilige plaats" zoals een kerkhof, een kerk of een erkende plaats van verering. Het Vaticaan herinnerde er ook aan dat "het thuis bewaren van de assen van de gestorvene niet toegelaten is", behalve in uitzonderlijke gevallen.

Het standpunt van het Vaticaan zorgt ervoor dat de doden "niet uitgesloten worden uit de gebeden en herdenking door de familie of de christelijke gemeenschap", en "voorkomt een gebrek aan eerbied voor de stoffelijke resten".