Leerkrachten kiezen steeds vaker voor deeltijds werk

Leerkrachten kiezen alsmaar vaker om deeltijds te werken. Vooral 50-plussers staan liever wat minder voor de klas. Daar kiezen ongeveer 4 op de 10 er dit schooljaar voor om deeltijds te gaan werken. In drie jaar tijd stijgt hun aantal daarmee met zo'n 10 procent.

Begin dit schooljaar werkten ruim een kwart van de leerkrachten deeltijds, ofwel 33.435 leerkrachten. Het gaat dan om leraren in het lager, secundair en hoger onderwijs behalve de universiteiten.

Tot 2 september hadden ze nog de kans om in een gunstige regeling te stappen die ook een vergoeding voorziet voor wie minder werkt. En vooral de 50-plussers hebben daarvan gebruikgemaakt, zegt onderwijsminister Hilde Crevits: "In de groep van 50 tot 54 jaar zie je dat ruim 1 op de 3 van de onderwijspersoneelsleden ervoor kiest om iets minder te werken."

Bij de 55 plussers is dat zelfs ruim 4 op de 10. Op drie jaar tijd is daarmee zo'n 10 procent meer leerkrachten van 50 of ouder wat minder gaan werken. Volgens de minister toont dit aan dat leerkrachten vanaf 50 jaar er bewust voor kiezen om het wat kalmer aan te doen.

Kansen voor jonge leraren

Dat oudere leerkrachten wat minder werken geeft dan weer kansen aan jongeren om in het onderwijs aan de slag te gaan, zegt onderwijsminister Crevits. "Zo zien we dat er in september meer onderwijsvacatures zijn in Vlaanderen en dat ook globaal de werkloosheid voor leraren daalt." Dat heeft volgens de minister te maken met de algemene vraag naar leraren, maar dus ook met het feit dat 50 plussers ervoor kiezen om minder te werken.