"Muyters schrapt banen voor 800 laaggeschoolden"

Vakbonden en werkgevers vrezen dat honderden banen voor jongeren in de zorgsector in gevaar komen. Ze waarschuwen voor het plan van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) om de jongerenbonus te schrappen, die jongeren aan de slag helpt in onder meer de buitenschoolse kinderopvang of de ouderenzorg.

Honderden laaggeschoolde jongeren die aan het werk zijn in de zorgsector, worden betaald door de Vlaamse overheid via de zogenoemde jongerenbonus. "Het gaat om 342 voltijdse equivalenten, die voor een groot deel door halftijdse krachten worden ingevuld. Dat maakt dat het op jaarbasis om zo'n 800 jongeren gaat", zegt Luc Van Waes van Vivo, een sectororganisatie in de social profit waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn.

Door de jongerenbonus te schrappen, brengt Muyters de banen van die 800 jongeren in gevaar, zeggen vakbonden en werkgevers. Van Waes klaagt dat de Vlaamse regering de jongerenbonus "zonder enig overleg" heeft geschrapt. "Ook over de uitvoering van de maatregel hebben we nog geen informatie. We hebben overleg gevraagd, maar niet gekregen", zegt hij.

Volgens Muyters worden de arbeidsplaatsen opgevangen in een nieuw systeem. "Maar in onze sector kunnen gesubsidieerde banen niet zomaar worden vervangen. Het kabinet-Muyters spreekt van stages en individuele beroepsopleiding, maar dat is niet op maat van onze sector."

"Dienstverlening zal wegvallen of duurder worden"

Van Waes vreest dat de dienstverlening onder de besparingsmaatregel zal lijden. "Deze besparing treft ook de gezinnen die gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang en mantelzorgers die hun bejaarde familielid of partner enkele dagen per week laten opvangen in dagverzorgingscentra. Door deze besparing kan de dienstverlening wegvallen of duurder worden voor de gebruiker."

Het kabinet-Muyters ontkent dat laatste. De minister af wil van de "pure loonsubsidies" waar geen begeleiding en activering aan verbonden zijn. Muyters wil dat elk jobaanbod een stap vooruit betekent naar een vaste job. Hij heeft een "decreet tijdelijke werkervaring" klaar, dat donderdag in het parlement wordt besproken. Het decreet houdt in dat jongeren maximaal twee jaar werkervaring zouden kunnen opdoen en daarbij een extra bedrag bovenop hun werkloosheidsuitkering zouden ontvangen.