België zakt op index gendergelijkheid

België is gezakt op de jaarlijkse Global Gender Gap Index, of de index die gendergelijkheid meet. Ons land staat nu op de 24e plaats, op een totaal van 144 landen. Vorig jaar was dat nog de 19e plaats. De rangschikking wordt opgemaakt door het World Economic Forum (WEF), dat zich hiervoor baseert op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen tot economische participatie, politieke invloed, gezondheid, onderwijs, enzovoort.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

De Scandinavische landen voeren de rangschikking aan: IJsland, Finland en Noorwegen zijn goed voor de top drie. Maar ook een aantal minder voor de hand liggende landen, zoals Rwanda (5), de Filipijnen (7) of Nicaragua (10), doen het beter inzake gendergelijkheid dan België. België hinkt ook achterop tegenover heel wat buurlanden. Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staan allemaal in de top twintig. Enkel Luxemburg doet het slechter met plaats 34. Helemaal onderaan de rangschikking staan Syrië, Pakistan en Jemen.

Als gekeken wordt naar de subcategorieën, scoort België wel zeer goed voor wat de kansen van vrouwen in het onderwijs betreft. Ons land staat er op een gedeelde eerste plaats. Het laagste scoren we op gezondheid en levensverwachting, waar België de 64e plaats bekleedt. Ook voor politieke invloed (35) en economische participatie en gelijke verloning (37) is er nog werk aan de winkel.

Globaal hebben 68 landen hun score inzake gendergelijkheid het voorbije jaar zien verbeteren, tegenover 74 landen die erop achteruit zijn gegaan. Een ambigu resultaat, zegt het WEF. De kloof tussen mannen en vrouwen bedraagt wereldwijd gemiddeld 31,7 procent. De kloof is het kleinste als het gaat om gezondheidszorg en onderwijs. Inzake economische participatie nam de genderongelijkheid dit jaar toe. Politieke participatie van vrouwen blijft het meest problematisch, maar er werd de voorbije jaren wel continu een kleine vooruitgang geboekt.