Geen akkoord over CETA, overleg gaat donderdag verder

In Brussel is het overleg tussen de verschillende Belgische regeringen zonder akkoord opgeschort. De verschillende regeringen van ons land hadden wel een tekst klaar over het vrijhandelsakkoord CETA tussen de EU en Canada, maar volgens de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) was er nog niet genoeg vooruitgang geboekt. Duidelijk is nu in elk geval wel dat de Canadees-Europese top donderdag niet zal doorgaan.
Waals minister-president Magnette verlaat nogmaals de vergadering.

Experten van de deelstaatregeringen hadden de tekst geanalyseerd op het partijbestuur van de Franstalige partijen PS en CDH, en ze waren nog niet tevreden. De sfeer zou echter wel goed zijn.

Woensdagavond was te horen dat de tekst is "gestabiliseerd", maar dat er nog juridische verduidelijkingen nodig zijn. De technische teams zouden in de loop van de nacht doorwerken. Op tafel ligt een voorstel van een tekst die België bij het vrijhandelsakkoord wil voegen om een aantal zaken uit te klaren. Het grootste struikelblok voor Wallonië vormen de passages rond landbouw. Zo wil de Waalse regering een clausule inbouwen die toelaat in te grijpen als een product de markt dreigt te overspoelen.

Donderdag om 10 uur vindt een nieuwe vergadering plaats in de Lambermont.

Als er een akkoord komt tussen de verschillende Belgische regeringen, zal de tekst worden overgemaakt aan de andere Europese lidstaten. Keuren die hem goed, dan zullen ook het Waals en het Franstalig parlement gevraagd worden zich uit te spreken.

Geen top met Canada donderdag

Dat er donderdag een top komt met de Canadezen, is intussen uitgesloten. In principe is het aan Europees president Donald Tusk om dat te beslissen, maar aangezien er geen akkoord is, kan er ook geen tekst ondertekend worden. Bovendien willen zowel Waals minister-president Paul Magnette als zijn collega van de Franstalige Gemeenschap Rudy Demotte eerst nog dat hun parlementen zich uitspreken over het Belgische standpunt, als er een akkoord zou zijn.

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had eerder al  toegegeven dat het uitgesloten was dat de Europees-Canadese top van donderdag nog kan doorgaan.

In de omgeving van de onderhandelaars is wel te horen dat van uitstel geen afstel hoeft te komen en dat de top, waarop CETA plechtig moet worden ondertekend, ook een van de volgende dagen kan plaatsvinden. Europees parlementsvoorzitter Jeran-Claude Juncker zei eerder al in het parlement dat het belangrijker is dat de Belgische regeringen een akkoord bereiken dan dat de tekst donderdag met Canada ondertekend wordt.

Reynders optimistisch

Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zich nochtans optimistisch uitgelaten over de kans op een akkoord. Volgens Reynders lagen alle teksten op de tafel en lag een akkoord tussen alle partners binnen handbereik.

Als zo'n akkoord bereikt wordt, dan moeten de 27 andere lidstaten van de EU dat standpunt nog goedkeuren. Er zou bijvoorbeeld instaan dat de zogenaamde "arbitragerechtbanken", waar bedrijven een geding kunnen inspannen tegen een staat, niet goedgekeurd worden in een latere fase van het proces, of toch niet zoals ze nu in het verdrag staan.

Maar ook daar is Reynders optimistisch en hij denkt dat de 27 andere EU-lidstaten daarmee zullen instemmen.

Vandaag geen groen licht

Eerder had Demotte ook al laten weten dat er vandaag geen groen licht zal worden gegeven voor CETA. Dat heeft hij laten meedelen aan het parlement van die gemeenschap. "In deze omstandigheden is de organisatie van een Europees-Canadese top op donderdag duidelijk onmogelijk", aldus Demotte.

De afwezige minister-president werd in het halfrond door Hélène Ryckmans (Ecolo) en Jacques Brotchi (MR) ondervraagd over de vooruitgang van de onderhandelingen. Minister van Jeugd Rachid Madrane bracht het antwoord van zijn partijgenoot over en daarin was te horen dat er vandaag geen groen licht wordt gegeven.

Het lijkt er intussen op dat er in afwachting van een akkoord druk wordt gespind. Zo heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) eerder vanmiddag in het Vlaams Parlement gezegd dat er aan het bestaande CETA-akkoord tussen de EU en Canada niets wordt veranderd.