Kankerscreening werpt vruchten af

De Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), die in aanwezigheid van Vlaams minister voor Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) zijn voorgesteld. Kleine kanttekening is wel dat de participatiegraad nog hoger kan en dat ook de vervolgonderzoeken beter kunnen.
McPHOTO / Widmann

De Vlaamse bevolkingsonderzoeken voor borst-, baarmoederhals- en darmkanker lopen al enige tijd. Mannen en vrouwen met een verhoogd risico op die kankers, voornamelijk bepaald door leeftijd, krijgen twee- of driejaarlijks een uitnodiging in de bus om zich te laten testen. Bedoeling is om mogelijke gevallen van kanker zo vroeg mogelijk op te sporen, om de behandeling snel te kunnen starten en de genezingskans te verhogen.

En dat lijkt te lukken. "Nog nooit zijn er zoveel kankers in een vroeg stadium opgespoord", verklaart Dr. Luc Colemont van de vzw Stop Darmkanker. "Steeds meer mensen laten zich screenen, en de totale dekkingsgraad (het aantal mensen dat zich op tijd laat screenen, binnen of buiten het bevolkingsonderzoek, nvdr) bedraagt gemiddeld 60 procent of meer. Hierdoor wordt ontzettend veel onnodig lijden vermeden."

Ook minister Vandeurzen is tevreden. "De onderzoeken slagen erin mogelijke kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben."

"Kan nog beter"

Toch zijn een aantal zaken voor verbetering vatbaar. "Een dekkingsgraad van 60 procent is goed, maar het kan natuurlijk nog een stuk beter", zegt Dr. Patrick Martens, directeur van het CvKO. Daarnaast worden afwijkende resultaten niet altijd gevolgd door de juiste behandeling. "Een afwijkend darmstaal wordt in 82 procent van de gevallen gevolgd door een coloscopie, terwijl dit eigenlijk altijd moet gebeuren."

"Er liggen een aantal plannen op tafel om de tekortkomingen te verhelpen", verduidelijkt de minister. "Zo werkt het CvKO ook aan een nieuw sensibilisatieplan voor 2017 en zullen artsen er nog eens attent op worden gemaakt dat een afwijkende darmtest altijd tot een coloscopie moet leiden."