SP.A en Groen krijgen laatste woord niet over CETA en stappen op uit halfrond

Volgens Vlaams minster-president Geert Bourgeois (N-VA) zal er niets veranderen aan het handelsakkoord tussen Europa en Canada. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams Parlement. De oppositiepartijen Groen en SP.A hebben aan het einde van het debat over CETA het halfrond verlaten omdat ze het woord niet meer kregen. "Het parlement moet het laatste woord hebben. Dat is een heilige regel", zeggen ze.

Volgens Bourgeois is CETA na vijf jaar "uitonderhandeld". Hij zegt dat het nu niet wordt heronderhandeld, maar dat er enkel bijkomende uitleg zal worden toegevoegd, bijvoorbeeld over het functioneren van de internationale rechtbank die moet tussenbeide komen bij geschillen.

De bezwaren die door de Waalse regering en oppositiepartijen Groen en SP.A worden opgeworpen -onder andere over de (on)afhankelijkheid van de betrokken rechters en een voorkeursbehandeling voor mulitinational-, kloppen niet volgens Bourgeois.

"Hou op met de mensen wijs te maken dat dit een privatisering is. Dit is een immense stap vooruit. Dit is een rechtbank met rechters, benoemd door twee overheden -de Canadese en de Europese. Niet een ad hoc arbitrage". Bourgeois zwaaide met een document waarin de normen voor die rechters zijn opgenomen. "Maar nogmaals, die staan al in het verdrag. We zijn dat niet opnieuw aan het onderhandelen. Dat is al lang gebeurd. We hebben niet gewacht op Paul Magnette."

"Het parlement krijgt het laatste woord. Dat is een heilige regel"

Het CETA-debat eindigde met een incident toen Bourgeois van parlementsvoorzitter Peumans nog de kans kreeg om te reageren op een opmerking, een "persoonlijk feit", zoals dat heet, van Wouter Van Besien. Die had Bourgeois verweten dat hij op internationaal vlak eerder een volger dan een leider is.

Omdat Van Besien vervolgens niet meer de kans kreeg om te reageren, en de oppositie het woord niet meer kreeg, verlieten Groen en SP.A het halfrond. "Los van het feit of het om een persoonlijk feit ging of niet: het  parlement moet het laatste woord krijgen. Zo ga je niet om met het parlement", reageerde Groen-fractieleider Björn Rzoska.

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke sloot zich daarbij aan: "Het parlement krijgt het laatste woord. Dat is een heilige regel."

Waarover ging het incident precies? Wouter Van Besien (Groen) en Bruno Tobback (SP.A) verduidelijken hun standpunt in "Villa Politica":