EU-ambassadeurs effenen pad voor ondertekening CETA

De ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben het pad geëffend voor de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA, zo heeft het Slovaakse voorzitterschap meegedeeld.

De ambassadeurs hechtten hun goedkeuring aan het hele pakket van beslissingen en verklaringen rondom CETA, inclusief de Belgische verklaring waarover de federale regering en de deelstaten een akkoord bereikten. De formele beslissing door de regeringen vindt zijn beslag via een schriftelijke procedure die verstrijkt op vrijdag middernacht. "Het voorzitterschap hoopt dat, nadat alle procedures afgerond zijn, we in staat zullen zijn om te zeggen dat de EU klaar is om CETA te ondertekenen", klinkt het.

De ambassadeurs zijn om 16.30 uur bijeengekomen nadat de federale regering en de deelstaten in België een gemeenschappelijk standpunt hadden bereikt. Door het verzet in het Franstalige landsgedeelte was België de enige lidstaat die het licht nog niet op groen had kunnen zetten voor de ondertekening van het handelsakkoord. Daardoor viel een voor donderdag geplande Europees-Canadese top in het water. De betrokken regionale parlementen in België hebben eveneens tot vrijdag middernacht de tijd om zich uit te spreken over het akkoord.