Limburgse deputatie levert milieuvergunning af voor transportbedrijf Essers

De Limburgse deputatie heeft de milieuvergunning goedgekeurd voor de NV Essers Logistic Company in Genk. Essers wil voor 72.000 m2 hallen bijbouwen om de farma-afdeling uit te breiden. Heikel punt is wel het verdwijnen van 12 hectare bos om de uitbreiding te realiseren.

"Het dossier is milieutechnisch in orde en alle gevraagde adviezen zijn positief: van de gemeenten Genk en Zonhoven, van de Administratie Natuur en Bos (ANB), van de Vlaamse Gemeenschap, van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) en van alle overige adviserende diensten en personen. Het gaat in feite om een relatief eenvoudige milieuvergunningsaanvraag van een hal. De bouwvergunning is iets anders,'' aldus gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

De bouw- en kapvergunning werd al afgeleverd door de stad Genk, maar verschillende milieuverenigingen vroegen in september dit jaar aan de Limburgse deputatie om deze kap- en bouwvergunning te schorsen. De kap- en bouwvergunning zette uiteindelijk 1.526 burgers aan om een bezwaarschrift in te dienen.

Het uitbreidingsdossier leidde tot een forse polemiek, waarbij onder meer stand-up comedian Wouter Deprez het vuur aan de schenen van minister Joke Schauvliege (CD&V) legde.