Michel: "Ons land is weer geloofwaardig binnen Europa"

Volgens premier Charles Michel is ons land weer geloofwaardig binnen Europa. Dat heeft hij gezegd tijdens het Kamerdebat over het CETA-verdrag. Het akkoord is bovendien goed voor onze economie, meent de premier. Waals minister-president Paul Magnette kreeg tijdens de parlementaire zitting ondertussen lof toegezwaaid van de Vlaamse socialisten, én van Vlaams Belang.

"Ik ben tevreden," zei premier Michel in de Kamer. "Het is een goed akkoord voor onze economie. CETA zal Europa 12 miljard euro aan bruto-inkomsten opleveren, wat betekent dat er meer jobs zullen worden gecreëerd." Het vrijhandelsakkoord met Canada is bovendien een "internationale rechtsnorm, waaraan gaan komma is gewijzigd", benadrukte de premier nog.

Michel is tot slot tevreden dat de geloofwaardigheid van ons land binnen Europa is hersteld. "We laten zien dat we een open land zijn, zowel op economisch, internationaal als diplomatiek niveau. Het is een kans om geloofwaardig te blijven binnen Europa, wat voor ons bijzonder belangrijk is."

De eerste minister kreeg tijdens het vragenuurtje acht vragen voorgeschoteld over CETA. Op het moment van de indiening van de vragen, was het intra-Belgisch akkoord nog niet beklonken.

Het was vooral onafhankelijk Kamerlid Hendrik Vuye die tijdens de zitting uiteindelijk erg kritisch was voor het bereikte akkoord. "De juridische waarde ervan is nul", zei de grondwetspecialist. Volgens hem zal geen enkele rechter er ooit rekening mee houden.

"Merci, Paul Magnette"

De Vlaamse socialisten van de oppositie waren tijdens het Kamerdebat dan weer opvallend lovend voor Waals minister-president Paul Magnette. Ze bewonderden het doorzettingsvermogen waarmee hij tijdens de CETA-onderhandelingen het been stijf hield.

"Ik zou willen beginnen met twee woorden", zei Dirk Van Der Maelen (SP.A) aan het begin van zijn tussenkomst. "Merci, Paul. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een kanteling komt in de debatten over de vrijhandelsakkoorden. Vroeger was het mogelijk om die akkoorden kritiekloos door de parlementen te jagen, maar sinds afgelopen week kan dat niet meer."

Van Der Maelen pleitte ervoor dat de integrale tekst van het Belgische CETA-akkoord in de Kamer wordt voorgelegd. "Het is in dit parlement dat we een democratisch debat moeten voeren over de vrijehandelsakkoorden, en niet louter in de deelparlementen." Op zijn vraag werd echter niet ingegaan.

Ook Jan Penris van Vlaams Belang sprak - tegen alle verwachtingen in - zijn sympathie uit voor de Waalse regering en haar minister-president, omdat hij de "Europese moloch" de wacht had aangezegd.

Donald Trump

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael was dan weer wel tevreden met het bereikte akkoord. "CETA kan onverminkt en ongeschonden doorgaan", klonk het. Hij herkende in de argumenten tegen het verdrag vooral angst voor digitalisering en globalisering, en vergeleek de reactie met het protectionistische beleid van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump "om zich af te schermen van de buitenwereld."

Hij richtte zich ook rechtstreeks tot PVDA-parlementslid Raoul Hedebouw, die eerder tijdens de zitting kritiek had geuit op het gebrek aan democratie en debat binnen de Europese Unie. "Vlak voor de ondertekening van het akkoord de ganse Europese Unie gijzelen, dat is niet fatsoenlijk", meende Dewael. "Het gaat om een Europese bevoegdheid, laat Europa die ook ten volle uitoefenen."