Wat houdt het akkoord tussen de Belgische regeringen in?

Als België zijn handtekening onder het CETA-akkoord met Canada zet, dan kan het vrijhandelsgedeelte van het akkoord onmiddellijk van start gaan. Voor de latere ratificatie van het akkoord is het nog langer wachten. Het akkoord tussen de federale en regionale regeringen somt daarbij een reeks voorwaarden op.

De tekst stelt dat de verschillenden overheden regelmatig een evaluatie zullen maken van de socio-economische en de milieugevolgen van het akkoord. Een ratificatie zal maar volgen onder de volgende omstandigheden. 

  • De voorlopige toepassing van het akkoord gebeurt zonder de omstreden arbitrage-procedure ICS. Elke partij heeft het recht om een einde te maken aan de voorlopige toepassing van het akkoord.
  • België zal het Europees Hof van Justitie advies vragen over de verenigbaarheid van ICS met de Europese verdragen.
  • Wallonië en Brussel zijn niet van plan het verdrag te ratificeren als de huidige arbitrageprocedure niet gewijzigd wordt.
  • Aanpassingen op het gebied van de regelgeving voor de bevoegdheden van de lidstaten zullen moeten gebeuren in onderlinge samenwerking tussen de Europese Raad en de lidstaten.
  • De regionale regeringen zullen iedere aanpassing aan regelgeving van louter regionale bevoegdheden voorleggen aan hun parlement.
  • Inzake landbouw houden de federale en regionale regeringen zich het recht voor een vrijwaringsclausule in te roepen als er een markonevenwicht ontstaat, zelfs voor één enkel product.
  • CETA zal geen invloed hebben op de Europese regels inzake ggo's. Het verdrag mag de toepassing van het voorzorgsbeginsel in de EU niet tegenhouden.