"Godgeklaagd dat België "nee" zegt tegen kernwapengesprekken"

Oud-minister Bert Anciaux (SP.A) trekt stevig van leer tegen de "nee"-stem van België om volgend jaar rond de tafel te zitten om een verdrag te bekomen dat kernwapens verbiedt. "Ooit was ons landje een voortrekker in de strijd tegen antipersoonsmijnen. Nu stemt België tegen gesprekken om kernwapens te verbieden. Hallucinant."

In de nacht van donderdag op vrijdag besliste een commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om volgend jaar gesprekken op te starten die tot een verbod op kernwapens moeten leiden. 123 landen stemden voor, 16 landen onthielden zich en 38 landen, waaronder België stemden tegen. Op Twitter uitte Bert Anciaux zijn ongenoegen: "België stemt in VN tegen vermindering kernwapens in wereld. Ik ben beschaamd Belg te zijn. N-VA verkracht opnieuw pacifistisch erfenis VU!".

Hallucinant

In een gesprek met deredactie.be schuwt Anciaux de harde woorden niet. "Het is godgeklaagd dat België onder druk van de wapenlobby "nee" zegt. Ons land is onvoorstelbaar meelopend met de kernmogendheden. Ooit speelden we een voortrekkersrol in de strijd tegen antipersoonsmijnen en nu stemt ons land tegen. Hallucinant."

De uitleg van Buitenlandse Zaken dat parallelle gesprekken rond een kernwapenverbod niet bevorderlijk zouden zijn voor vooruitgang in het Non-proliferatieverdrag wuift hij weg. "Het Non-proliferatieverdrag wordt ook niet uitgevoerd. Er kan geen enkele inspanning teveel zijn om kernwapens te verbieden. De tijd dat België zijn nek uitstak voor pacifisme is heel ver weg."

Anciaux wijst vooral de N-VA met de vinger: "De N-VA duidt zichzelf te pas en te onpas aan als de opvolger van de Volksunie, maar op heel veel standpunten zijn ze net het tegenovergestelde. De N-VA is een rechts, bij momenten extreemrechtse, liberale club." Maar ook de andere regeringspartijen gaan volgens hem niet vrijuit: "Men loopt aan de hand van multinationals en van de wapenlobby." 

Doodgeboren kind?

"Ik hoop dat ze het toepasselijke geweer van schouder gaan veranderen en dat het gezond verstand zegeviert. Miljarden pompen in een zinloze wapenwedloop is bijzonder gevaarlijk. Een kernwapenverbod kan de veiligheid alleen maar verhogen". Toch vreest Anciaux dat de gesprekken "een doodgeboren kind" zijn: "Erg democratisch gaat het er in de Verenigde Naties niet aan toe. De meeste permanente leden zijn tegen, dus zelfs als de overweldigende meerderheid "voor" is, zal het toch "nee" worden."

"Verkeerde kant van de geschiedenis"

Anciaux is niet de enige die scherp reageert op de beslissing van België. Ecolo-Groen heeft in een verklaring al aangegeven ontgoocheld te zijn in de tegenstem van België. "België kiest de verkeerde kant van de geschiedenis. We staan met onze broek op onze enkels. Hoe is het mogelijk dat wij tegen een dergelijk verdrag stemmen? Dit is opnieuw een toonbeeld van achterkamerpolitiek, en nu blijkt dat ook de  N-VA in hetzelfde bedje ziek is", reageert kamerlid voor Groen Wouter De Vriendt scherp.

De Vriendt kan niet vatten dat België anno 2016 zich nog steeds laat vangen aan een gesloten Koude-Oorloglogica, onder druk van de Amerikanen. "Nucleaire ontwapening ligt al een tijdje op apegapen. Hoe meer breed gedragen initiatieven om de onderhandelingen uit het slop te trekken, hoe beter."

"Blijkbaar zwicht ook de N-VA onder de Amerikaanse druk. De tijd van de pacifistische Volksunie is duidelijk al lang voorbij. Mooie woorden in het parlement leiden niet tot verandering, maar tot conservatisme. Dit is ronduit hypocriet", aldus De Vriendt.

Eenzelfde teneur klinkt bij de Belgische Coalitie tegen Kernwapens: "Een nieuw verbodsverdrag is geen radicale stap, maar een logische volgende bouwsteen naar een kernwapenvrije wereld. Aan België de keuze: volhardt het in zijn nucleaire boosheid, of kiest het er alsnog voor aan de juiste kant van de geschiedenis te staan".