België stemt tegen gesprekken rond verbod kernwapens

Een commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in de nacht van donderdag op vrijdag beslist dat er volgend jaar gesprekken opstarten om tot een verdrag te komen dat kernwapens verbiedt. België heeft tegen die opstart gestemd.
AP2012

In een niet-bindende resolutie vragen 123 landen de opstart van dergelijke gesprekken. Er waren ook 38 tegenstemmen, van kernmachten als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook van België. Zestien landen onthielden zich.

Volgens Buitenlandse Zaken zou de creatie van een parallel proces rond een kernwapenverbod niet bevorderlijk zijn voor vooruitgang in het Non-proliferatieverdrag. "Integendeel, het riskeert de globale politieke betrokkenheid bij de uitvoering van het Non-proliferatieverdrag te ondermijnen", is te horen. In het Non-proliferatieverdrag zijn vijf landen erkend als nucleaire natie. Het wordt elke vijf jaar opnieuw onderhandeld.

Een tweede reden voor de Belgische tegenstem is het beleid van de NAVO. "Het afschrikkingsbeleid van de NAVO blijft gebaseerd op een mix van conventionele en nucleaire strijdkrachten. België staat een multilaterale benadering van haar veiligheidsbeleid voor."

Op 27 en 31 maart wordt in New York een eerste keer gepraat over een mogelijk verdrag. Alle 193 leden van de Verenigde Naties worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

De initiatiefnemers van de resolutie, onder andere Oostenrijk, Mexico en Ierland, willen met hun initiatief de nieuwe nucleaire wapenwedloop afremmen. Het aantal kernwapens in de wereld is dan wel fors gedaald, maar de nieuwe bommen worden steeds krachtiger. Zo heeft Rusland deze week nog een wapen voorgesteld dat een heel stuk van Europa van de kaart zou kunnen vegen.