Bij onenigheid dubbele naam voor baby, in alfabetische volgorde

Baby's van wie de ouders het niet eens raken over de familienaam, krijgen vanaf begin volgend jaar zowel de naam van de vader als die van de moeder, in alfabetische volgorde. Dat hebben minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs laten weten.

Tot nu kreeg het kind bij discussie automatisch de naam van de vader, maar de regering moest die regeling veranderen, omdat ze discriminerend was voor de moeder. Sinds mei 2014 kunnen ouders kiezen of hun kinderen de familienaam van de moeder, vader of de dubbele naam krijgen.

In het geval dat een of beide ouders al een dubbele achternaam heeft, kiest de betrokken ouder welke naam hij of zij doorgeeft. Wanneer ook hier onenigheid over bestaat, wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van alfabetische volgorde.

Ouders van kinderen geboren sinds 1 juni 2014 die geen keuze hebben uitgedrukt of die het niet eens waren over de naam van het kind krijgen tot 30 juni 2017 de tijd om het kind alsnog de dubbele naam in alfabetische volgorde te geven.