Definitief Belgisch groen licht voor CETA, EU-landen volgen

Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft als laatste het licht op groen gezet voor de ondertekening door België van het vrijhandelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada. Eerder hadden al het Waalse parlement, het Brussels parlement en het parlement van de Duitstalige Gemeenschap de deal goedgekeurd. Daarna hebben de 28 EU-landen het verdrag officieel goedgekeurd.
AFP or licensors
De motie werd goedgekerud met 58 tegen 5 stemmen.

Het Waalse parlement in Namen keurde met 58 tegen 5 stemmen een motie goed die de regering vraagt om haar bevoegdheid te delegeren aan het federale niveau om het verdrag in naam van België en zijn deelstaten te ondertekenen.

De motie werd gesteund door de parlementsleden van de PS-CDH-meerderheid en van de grootste oppositiepartij MR. De tegenstemmen kwamen van de kleinere oppositiepartijen Ecolo en PTB, omdat zijn vinden dat de toegevingen die de Waalse regering bedongen heeft, minder omvangrijk zijn dan het parlement twee weken geleden had geëist. De verkozenen van de twee partijen betreurden ook dat ze zich in minder dan 24 uren moesten uitspreken over het compromis.

Na Wallonië gaf ook het Brusselse parlement toestemming voor de ondertekening van het vrijhandelsverdrag. De meerderheid en de oppositiepartijen N-VA en MR keurden de beslissing goed. Ook hier waren de groenen en de PTB/PVDA tegen.

Het Parlement van Franstalige Brusselaars (COCOF) zette eveneens het licht op groen om het verdrag te tekenen met 50 stemmen van de meerderheid en MR tegen 12 stemmen van Ecolo en PTB.

En ook in het parlement van de Franse Gemeenschap was er een ruime meerderheid van 67 stemmen tegen 6. De motie werd goedgekeurd door de meerderheid van PS en CDH, met de steun van de oppositiepartijen MR en DéFi en onafhankelijk parlementslid André-Pierre Puget. Ecolo en PTB stemden ook hier tegen.

Na wekenlang verzet van onder meer de Waalse regering bereikten de leiders van de federale regering en de deelstaten gisteren een akkoord dat tegemoet kwam aan de bekommernissen in Franstalig België over de mogelijke gevolgen van het handelsakkoord. Doordat België lange tijd niet in staat was het licht op groen te zetten, viel de voor gisteren geplande ondertekening van het verdrag op een Europees-Canadese top in Brussel in het water.

EU landen keuren CETA goed

De 28 Europese lidstaten hebben vanavond het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) officieel goedgekeurd. Dat heeft de Europese Raad gemeld.

"Ik ben tevreden dat ik kan bevestigen dat de EU klaar is om het economisch en handelsverdrag met Canada te ondertekenen", aldus Robert Fico, de premier van Slovakije, dat momenteel EU-voorzitter is. "Het representeert een mijlpaal in het Europese handelsbeleid en ons engagement daar tegenover." Volgens Fico gaat het om een "modern en progressief akkoord, dat de deur opent naar nieuwe mogelijkheden, terwijl het ook cruciale belangen verdedigt. Bovendien effent het mogelijk het pad voor toekomstige handelsakkoorden."

Alle Europese lidstaten buiten België hadden eerder al hun fiat gegeven voor het verdrag, omdat Franstalig België ertegen was.

Na de ondertekening van CETA door de leiders van Canada en de Europese Unie moet ook het Europees Parlement zich uitspreken. Nadien kan het Europese luik van het handelsverdrag reeds voorlopig in werking treden.