Magnette: "Ironisch dat we de bevoegdheden gebruikt hebben die de Vlamingen gevraagd hebben"

Volgens Waals minister-president Paul Magnette (PS) heeft het verzet tegen de goedkeuring van het CETA-verdrag wel degelijk iets opgeleverd en was het een principiële zaak. Dat heeft hij gezegd in "Terzake". Hij vindt het wel ironisch dat de Franstaligen daarvoor de bevoegdheden hebben kunnen gebruiken die de Vlamingen 20 jaar geleden hebben afgedwongen. Ook dat de Vlaams-nationalisten nu zo bezorgd bleken over de reputatie van België, vindt hij wel ironisch.
Magnette in het Waals parlement in Namen.

Magnette zei dat het in de politiek soms belangrijk is om je principes te blijven verdedigen, en hij verontschuldigde zich voor het feit dat het Waalse verzet "wat lawaai" veroorzaakt heeft. Als Europa echter een verdrag wil sluiten dat een impact heeft op de bevoegdheden van de Belgische deelstaten en gewesten, zoals hier het geval was, dan heeft Wallonië het recht om het verdrag te bekijken en er zijn opinie over te geven, zei Magnette.

Het is wel ironisch, zo zei hij, "dat wij de machten en bevoegdheden hebben gebruikt die door de Vlaamse onderhandelaars twintig jaar geleden zijn gevraagd".

Geen politiek spel

Magnette zei dat hij niets heeft tegen een verdrag met Canada, dat een land is met vergelijkbare waarden als die in Europa, en hij vindt het een belangrijk politiek signaal dat Canada dankzij CETA niet alleen meer een verdrag heeft met Mexico en de VS, maar zich nu ook naar Europa richt.

Als er echter problemen zijn met het verdrag, en als dat verbeterd moet worden, dan moeten we dat ook zeggen, zei Magnette, en er waren twee problemen. Ten eerste waren een aantal normen, onder meer sociale normen en op het gebied van milieu, te vaag en te onduidelijk, zodat ze te breed geïnterpreteerd konden worden.

Een tweede probleem was er met het mechanisme van interpretatie, het juridische aspect, dat volgens Magnette niet voldeed aan de voorwaarde van onpartijdigheid. Volgens hem bestond het risico dat de rechters die zich moeten uitspreken over geschillen in verband met CETA, een beslissing zouden nemen in verband met een bedrijf waar zij dan daarna zouden gaan werken. Dat moest verduidelijkt worden, zo zei Magnette.

Volgens Magnette ging het niet om politieke spelletjes en heeft Wallonië al ruim een jaar geleden zijn bezwaren kenbaar gemaakt aan de Europese Unie. We hebben echter als enige antwoord gekregen dat het verdrag perfect was en dat we het niet goed begrepen, zo zei hij, maar dat gaat niet op. Wij hebben het grondwettelijk recht om het verdrag te ratificeren of niet te ratificeren, zei Magnette, en dus moet men naar ons luisteren zoals men naar de lidstaten luistert.

Ook het verwijt dat de PS zich op haar linkerkant wilde indekken tegen de extreem-linkse PTB die in Wallonië in opmars is, gaat volgens hem niet op. We zijn al twee jaar geleden met het werk rond CETA begonnen, zo zei hij, en toen was er van de PTB nog nauwelijks sprake.Het publiek wil niet meer weten van verdragen die bedisseld worden in achterkamertjes, en Magnette hoopt dat ook andere parlementen, het Vlaamse Parlement of parlementen in andere landen, in de toekomst openlijk zullen discussiëren over internationale verdragen. Dat kan de transparantie en de democratie in Europa alleen maar ten goede komen.

Iets inhoudelijk binnengehaald?

Volgens Magnette is het niet correct dat het Waalse verzet niets inhoudelijks heeft opgeleverd. Volgens hem is de tekst die is goedgekeurd bij het CETA-verdrag, het "joint instrument", een echt wettelijk instrument volgens de Conventie van Wenen met een bindende kracht. En dus zijn alle amendementen die in die tekst staan, ook daadwerkelijk amendementen van het verdrag.

Magnette weet dat het interpretatie van de Franstalige liberalen van de MR is om te zeggen dat er niets veranderd is aan het verdrag, dat het maar om "twee komma's" gaat, maar de MR moet dat wel zeggen, volgens hem. Het was immers een heel moeilijkeperiode voor de MR, die politiek afwezig was, en ook voor haar premier Charles Michel, die naar de Europese top moest zonder enig resultaat.

Wel is het zo, zei Magnette, dat "we niet contra legem" moeten gaan, dat men dus niet het tegenovergestelde kan zeggen van wat er in het verdrag staat. Maar als er iets vaags of onduidelijks in staat, dan mogen wij dat verduidelijken, zei hij, dan mogen wij daar een duidelijke zin aan geven. Daarnaast zijn er ook nog een aantal garanties van de Europese Raad en de Europese Commissie over de organisatie van het hof, en die zijn bindend voor de toekomst. 

Gevraagd of de reputatie van België door het Waalse verzet geen schade heeft opgelopen, zag Magnette nog een tweede ironische kant aan de hele zaak. "Ik vind het ook een mooie ironie dat de Vlaams-nationalisten nu zo sterk de reputatie van België verdedigen", zo zei hij tot slot.