Onderzoek naar machtsmisbruik bij Sabam na klacht muziekfestivals

De Mededingingsautoriteit voert momenteel op vraag van de muziekfestivals een onderzoek naar machtsmisbruik bij Sabam. De muziekfestivals pikken het niet dat de auteursrechtenorganisatie eenzijdig beslist heeft om de tarieven voor de festivals te verhogen.

Sabam besliste eerder dit jaar om de tarieven voor de festivals aan te passen. Voor de grootste festivals zou er een verhoging komen van de bijdrage van 2,66 procent naar 3,51 procent. Daarnaast paste de auteursrechtenmaatschappij de berekeningsbasis aan: waar artistiek budget jarenlang werd geïnterpreteerd als de optelsom van de artiestengages, komen daar nu ook alle kosten voor licht en geluid bij. Argument van Sabam was dat de tarieven voor festivals in de ons omringende landen hoger zijn. De nieuwe regels zouden van kracht worden in januari 2017.

De Federatie voor muziekfestivals had eerder al laten weten dat door de beslissingen van Sabam de facturen voor hen dreigden te stijgen met 16 tot 37 procent en dat ze het hier niet bij zouden laten. Vandaag laten ze in een persbericht weten dat ze gedurende de hele zomer intensief hebben overlegd en tot de conclusie zijn gekomen dat de verhoogde tarieven voor hen "onaanvaardbaar" zijn.

Daarvoor hebben ze verschillende argumenten. Zo hebben ze er ernstige twijfels bij dat de tarieven in de ons omringende landen hoger liggen. "We zijn van oordeel dat Sabam te selectief en onvoldoende kritisch is geweest bij het evalueren van de tarieven. Zo is het tarief van 3 procent in Groot-Brittannië beduidend lager dan het huidige Belgische tarief." Ze wijzen er ook op dat de toenemende productiekosten een druk leggen op de sector en de hogere tarieven niet gepaard gaan met een toename van de dienstverlening van Sabam.

De sector heeft daarom op advies van de FOD Economie, waaronder Sabam ressorteert, de zaak aangemeld bij de Mededingingsautoriteit, die momenteel een onderzoek voert naar machtsmisbruik door Sabam vanuit haar feitelijke monopoliepositie.

Festivals staan open voor onderhandelingen

De muziekfestivals reiken Sabam evenwel ook de hand voor nieuwe onderhandelingen over de tarieven. Daarbij moeten volgens de festivals twee principes vooropstaan. Zo moeten de te betalen auteursrechten berekend worden per bezoeker en dus niet langer op de bruto ontvangsten (omzet). Daarnaast vindt de sector dat enkel voor het Sabam beheerde repertoire een vergoeding moet worden betaald.