"Los humanitaire crisis op in plaats van ze te ontkennen"

Crisis in Venezuela, dat is geen nieuws. Want al jarenlang zinkt het Zuid-Amerikaanse land langzaam weg in een economisch moeras. Maar de voorbije maanden gaat het wel van kwaad naar erger. Human Rights Watch trekt nu aan de alarmbel in een rapport.
AFP PHOTO/LUIS ROBAYO

De politieke strijd tussen het regime en de oppositie in Venezuela ontaardt nu helemaal in woorden én geweld en de humanitaire crisis neemt schrikwekkende vormen aan. De tekorten aan voedsel en medicijnen zijn al zó dramatisch, dat er mensenlevens op het spel staan. Kinderen sterven van honger, chronisch zieken door gebrek aan geneesmiddelen.

In een rapport van maar liefst 78 pagina’s schetst de gerespecteerde NGO een bijzonder somber beeld van Venezuela. Human Rights Watch heeft meer dan 100 interviews afgenomen in het hele land de NGO heeft de getuigenissen ook vastgelegd op beeld. Het zijn pakkende verhalen van mensen die urenlang in de rij moeten staan voor wat basisvoedsel en levensmiddelen, van patiënten op zoek naar medische zorg en van artsen in ziekenhuizen die door hun voorraden heen zijn.

Ineenstorting gezondheidszorg

Toch blijft de regering van President Maduro ontkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis. De Venezolaanse overheid legt de schuld voor de schaarste bij de tegenstanders van het socialistische regime: de centrumrechtse oppositie, de private sector en buitenlandse mogendheden, onder wie zeker de Amerikanen.

Die zouden een “economische oorlog” voeren en door doelbewuste sabotage proberen om de bevolking te raken en op die manier de steun voor het socialistische revolutie te ondermijnen.

“De Venezolaanse regering lijkt meer energie te steken in het ontkennen van het bestaan van een humanitaire crisis dan in ze op te lossen”, zegt José Miguel Vivanco, regionaal directeur van Human Rights Watch. 

De schaarste heeft een kwalijk effect op de volksgezondheid, die er volgens HRW de voorbije twee jaar fel op is achteruitgegaan in Venezuela. De kindersterfte is op drie jaar tijd met 45% gestegen; de moedersterfte lag in de eerste helft van 2016 liefst 79% hoger dan in 2009, het laatste jaar waarvoor er officiële cijfers beschikbaar zijn.

Uit een rondvraag bij meer dan 200 artsen is gebleken dat driekwart van de openbare ziekenhuizen zelfs niet beschikt over essentiële geneesmiddelen zoals antibiotica of pijnstillers. Een verpleegster vertelt dat haar ziekenhuis alleen een bed, een matras en de kennis van het medisch personeel kan aanbieden; voor al de rest moeten de patiënten zelf zorgen. De case is typerend en ook bij de apothekers zijn spuitjes, kompressen en ontsmettingsalcohol schaars en onbetaalbaar.

Repressie

Human Rights Watch verzamelde getuigenissen van Venezolanen die het slachtoffer werden van repressie, omdat ze getuigden over wantoestanden in de ziekenhuizen of over ongeregeldheden bij de voedselbedeling. Burgers vertellen hoe ze werden opgepakt tijdens manifestaties of geïntimideerd en zelfs vervolgd werden, na kritiek te geven of zelfs maar hun bezorgdheid uit te spreken over hoe de regering de crisis aanpakt.

Human Rights Watch roept de internationale gemeenschap en vooral de Latijns-Amerikaanse landen op om dringend actie te ondernemen, om druk uit te oefenen op de Venezolaanse regering. Die moet dringend in actie schieten om de humanitaire crisis aan te pakken en internationale hulp aanvaarden.