Politiebaas De Bolle: "Comité P is niet meer van deze tijd"

Commissaris-generaal van de federale politie Cathérine De Bolle pleit voor een nieuw controlesysteem voor de politiediensten. "Het stoort mij dat wij de enigen zijn die zwaar gecontroleerd worden", zegt ze in een interview met De Standaard. "Het Comité P is niet meer van deze tijd."

Begin deze maand werd het definitieve rapport van het Comité P over het politiewerk naar de aanslagen in Parijs gelekt naar de pers. In dat rapport stelde het toezichtsorgaan dat de Brusselse politie te weinig had gedaan met informatie over de broers Abdeslam.

Over de lekken naar de pers en de striemende kritiek aan het adres van de politie is politietopvrouw De Bolle niet te spreken. "Sommige voorstellingen lijken mij zwaar overdreven. In de rapporten van het Comité P zullen terechte opmerkingen staan over zaken die we moeten verbeteren, maar ik ben ervan overtuigd dat de waarheid veel genuanceerder is."

Volgens De Bolle is het Comité P niet meer van deze tijd. "Het systeem is in elk geval aan een grondige evaluatie toe. Het stoort mij dat wij de enigen zijn die zwaar gecontroleerd worden. Zodra een dossier naar justitie verhuist, stoppen de controles." De commissaris-generaal stelt voor om de Comités P en I (het controleorgaan op de inlichtingendiensten) samen te voegen, een nieuwe methodologie uit te werken, of een heel nieuw orgaan op te richten.

De Bolle wil de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart afwachten om te kijken waar de werking van de politie kan verbeterd worden. "En geloof mij, iederéén van ons ziet de aanslagen als een falen. Maar zeggen dat onze mensen niet goed werken, vind ik er zwaar over."

Meest gelezen