Rusland verliest zitje in VN-Mensenrechtenraad aan Hongarije en Kroatië

Voor het eerst sinds 2006 zal Rusland geen deel uitmaken van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering heeft de twee zetels voor Oost-Europa aan Hongarije en Kroatië toegekend. Saudi-Arabië is wél verkozen.
AP2009

De Mensenrechtenraad in Genève is het orgaan van de Verenigde Naties dat wereldwijd toekijkt op de naleving van verdragen inzake mensenrechten. De raad bestaat sinds 2006 en volgde de Mensenrechtencommissie van de VN op, die in dat jaar ophield te bestaan.

47 landen maken deel uit van de Mensenrechtenraad, telkens voor een periode van drie jaar. Het zijn de 193 landen die deel uitmaken van de Algemene Vergadering die de leden van de raad aanduiden. Ze kiezen hierbij uit regionale poules, zodat de samenstelling van de raad evenwichtig is en landen uit alle continenten telt.

112 stemmen

Bij de jongste verkiezingsronde voor het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad waren twee zitjes voor landen uit Oost-Europa vacant, zitjes die de voorbije drie jaar in handen waren van Macedonië en Rusland.

Dat laatste land moet nu voor het eerst sinds 2006 zijn biezen pakken. De leden van de Algemene Vergadering hebben immers beslist dat de twee zitjes de komende drie jaar naar Hongarije en Kroatië gaan. Dat eerste land kreeg 144 stemmen, het laatste 114. Rusland kreeg 112 stemmen en valt zo uit de boot.

"Winden van de diplomatie"

De Russische ambassadeur bij de VN Vitali Tsjoerkin was er als de kippen bij om het verlies van het zitje te minimaliseren. "De stemming was erg nipt en met Kroatië en Hongarije hadden we sterke concurrenten", zei hij. "Ze hebben geluk dat ze door hun omvang niet blootstaan aan de winden van de internationale diplomatie. Rusland is wel blootgesteld. We hebben verschillende jaren deel uitgemaakt van de raad en ik ben zeker dat dit de volgende keer opnieuw het geval zal zijn."

Met die "winden van de diplomatie" alludeerde Tsjoerkin op het moeilijke internationale en diplomatieke vaarwater waarin Rusland verkeert, nota bene door de inmenging van het land in de oorlog in Syrië. Tientallen ngo's hebben dan ook actief campagne gevoerd om Rusland uit de raad te gooien, met succes.

Saudi-Arabië

Opvallend: Saudi-Arabië is wél verkozen in de Mensenrechtenraad, hoewel dat land eveneens felle internationale kritiek krijgt wegens het niet naleven van mensenrechten.

Bovendien maakt het zich aan zware misdaden schuldig in buurland Jemen, waar het zich in de burgeroorlog moeit met aanvallen op burgers. Bij deze verkiezing was Saudi-Arabië evenwel zeker van zijn plekje in de raad omdat geen andere landen uit de Aziatische poule een gooi naar het vacante zitje deden.

Naast Saudi-Arabië, Kroatië en Hongarije zijn ook Irak, Egypte, China, Brazilië, Rwanda, Cuba, Zuid-Afrika, Japan, Tunesië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor drie jaar in de Mensenrechtenraad verkozen. Critici merken op dat vele van deze landen het evenmin nauw nemen met de mensenrechten.