Van Massenhove boos om "liquidatie" van de sociale inspectie

In een brief aan premier Charles Michel heeft Frank Van Massenhove, de topman van de FOD Sociale Zekerheid, zijn ongenoegen geuit over de geplande hervorming van de sociale inspectie. Dat schrijft Le Soir en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Volgens Van Massenhove leidt het project van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) tot "de liquidatie" van de sociale inspectie. De topambtenaar klaagt er ook over dat hij niet geïnformeerd is geweest over de geplande hervorming.

Er zijn in ons land niet minder dan 8 sociale inspectiediensten, die verspreid zitten over verschillende departementen en vaak overlappend werk doen. Zo kan het gebeuren dat een werkgever de ene na de andere inspecteur over de vloer krijgt om te zien of er in zijn bedrijf geen sociale fraude voorkomt. Dat moet veranderen, daarover is iedereen het eens.

Over het project van De Backer lekte al uit dat de sociale inspectie zou worden ondergebracht in een andere structuur, waarbij de ambtenaren verdeeld worden over andere diensten zoals de arbeidsinspectie, het RIZIV, de RSZ, de RVA en de RSVZ. De ambtenaren lieten al hun ongenoegen blijken, er werd een stakingsaanzegging ingediend door de socialistische vakbond.

Nu moeit dus ook Frank Van Massenhove zich. Hij werd per abuis, via een brief die niet voor hem bestemd was, op de hoogte gesteld van het feit dat het hervormingsvoorstel aan de kern is voorgesteld.

In een brief aan premier Michel reageert hij erg teleurgesteld: "Ik wil erg duidelijk zijn: het huidige plan kan op geen enkele goedkeuring rekenen van mijnentwege...Ik ben ervan overtuigd dat het huidige voorstel niet zal helpen om de huidige problemen op te lossen".

Volgens Van Massenhove wil staatssecretaris De Backer de sociale inspectie van zijn dienst, de sociale zekerheid, ofwel verdelen onder de zeven andere diensten, ofwel volledig onderbrengen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. "De ambtenaren van deze dienst ondervinden een totaal gebrek aan respect (...) en hebben het gevoel behandeld te worden als onbekwamen". Van Massenhove wil dat Michel ingrijpt.

De Backer: "Strijd tegen sociale fraude wordt opgedreven"

Staatssecretaris De Backer zegt het regeerakkoord uit te voeren en te werken aan een "coherente visie op de inspectiedienst van de toekomst".

Hij erkent dat de dienst momenteel aan de top staat in Europa, zeker in de bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude. Maar volgens hem kan het nog beter, zo is er nu nog sprake van dubbel werk en kunnen heel wat controles ook gedigitaliseerd worden.

"Er zijn vandaag er 8 verschillende sociale inspectiediensten die vaak overlappende bevoegdheden hebben. Met een versnippering van controles op het terrein tot gevolg. We willen die overlappingen aanpakken."

De Backer zegt met alle belanghebbenden overleg te plegen. Hij benadrukt ook dat de sociale-inspectiediensten versterkt worden met 100 extra inspecteurs.