Overwinning voor Trump staat in Tennessee zo goed als vast

In de rubriek "Vlamingen in de VS" laten we Vlamingen aan het woord die in één van de staten van Amerika wonen. Zij beschrijven hoe ze de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 8 november ervaren. Vandaag: Tennessee.

Waar wij wonen, hier in East Tennessee, is in het straatbeeld eigenlijk weinig te merken van de presidentsverkiezingen. Het blijft beperkt tot wat bumperstickers -erg populair hier- en links en rechts een bord in de voortuin aan de straatkant. Bijna altijd met de namen van Trump en Pence. Zelden die van Clinton en Kaine.

Ook op de lokale televisie zijn er nauwelijks of geen reclamespots van de kandidaten. Campagne voeren in Tennessee doen de kandidaten al helemaal niet. Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen is Trump één keer geland in Knoxville voor een blitzbezoek en een speech. Dat was het. En nu komen de kandidaten helemaal niet meer langs.

De meeste mensen in Tennessee zijn dan ook sterk Republikeins gezind en de overwinning voor Trump staat hier zo goed als vast. En als je vraagt waarom, dan is het belangrijkste antwoord "de vrijheid". Vrijheid van handelen zonder bemoeienissen van de overheid. De Democraten worden gezien als regelneven die het leven van de mensen te veel willen sturen.

Geen enthousiasme voor beide kandidaten

Het enige wat de mensen wel volgen, zijn de debatten tussen de kandidaten op de nationale televisie. Maar als je er dan de dag daarna over praat, blijkt toch weer dat de mensen vooral die dingen onthouden die de kandidaat van hun keuze goed uitkomen en de andere in een kwaad daglicht stellen.

De presidentsverkiezingen zijn hier dus niet echt een gespreksonderwerp. Net als in België is er een sterk antipolitiek gevoel bij veel mensen. Als ze er al met ons, buitenlanders, over praten, dan zijn ze vooral benieuwd wat wij van de verkiezingen denken en of het er in België ook zo aan toe gaat.

Wat in die gesprekken het meeste opvalt, is dat de mensen tegenover buitenlanders heel erg beschaamd zijn over beide kandidaten. Zijn dat nu echt de twee beste kandidaten die we naar voren kunnen schuiven om president te worden van het machtigste land van de wereld?

Voor geen van beide kandidaten is er enthousiasme. In Hillary hebben de mensen geen vertrouwen en de stijl van Trump vinden ze ook maar niks. Zo iemand maak je toch geen president.

"Mensen voelen bitter weinig van het aantrekken van de economie"

Het verkiezingsthema dat de mensen hier doorgaans het meest aanspreekt, is dat van de werkgelegenheid. De mensen horen op televisie wel dat de economie globaal weer aantrekt, maar zelf voelen ze daar bitter weinig van.

Jobs gaan verloren, lonen staan onder zware druk en veel mensen moeten twee jobs aannemen om rond te komen. Ook oudere mensen ver voorbij de pensioenleeftijd moeten er vaak nog een deeltijdse job bij nemen om rond te komen. In die omstandigheden klinkt het “eigen volk eerst”-verhaal van Trump hen aantrekkelijk in de oren.

Dat brengt ons bij immigratie, een ander thema dat mensen beroert. Eigenaardig genoeg lijkt het ons dat dat thema vooral de immigranten bezighoudt die nog maar betrekkelijk recent zelf het Amerikaans staatsburgerschap verkregen hebben. Die mensen lijken vaak het sterkst gekant tegen verdere immigratie.

Zelf hebben ze vaak een lange en moeilijke weg doorheen de administratie moeten afleggen om uiteindelijk staatsburger te kunnen worden. Nu lijkt het hen alsof de vluchtelingen zomaar het land binnenkomen zonder controle.

"Vrijheid om vuurwapens te kopen, willen ze absoluut behouden"

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, is een strengere wapenwetgeving dan weer helemaal geen onderwerp waar de mensen van wakker liggen.

Begrijp dit niet verkeerd. De meeste mensen hier hebben meerdere wapens in huis en vertellen daar graag over. Tijdens het weekend bijvoorbeeld hoor je in de omgeving wel eens iemand in zijn tuin schietoefeningen houden. De vrijheid om vuurwapens te kopen, willen de mensen absoluut behouden.

Maar daarom zijn ze nog niet tegen een strengere wetgeving. Dat "gekken en misdadigers" geen wapens mogen kopen, vinden ze eigenlijk maar normaal. Dat je thuis voorzichtig met wapens moet omspringen is vanzelfsprekend. Ze vinden dat je kinderen al van jongs af op de juiste manier moet leren omgaan met vuurwapens.

Dat zijn zowat de belangrijkste dingen die wij opvangen hier over de verkiezingen. Daarbij moet wel worden gezegd dat we door onze job hier vooral in contact komen met hoger opgeleide mensen. Dit overzicht kan daardoor wel enigszins gekleurd zijn.