Van Rompuy: "Demarche van Anthonissen is ramp voor fiscale regularisatie"

De huidige fiscale regularisatie van de federale regering heeft tot nu toe nog maar 28 miljoen euro opgeleverd, bijna tien keer minder dan waar de regering op had gerekend. Eric Van Rompuy (CD&V) ziet het somber in, zeker nu de Bijzonder Belastinginspectie een strafklacht heeft ingediend in verband met ruim 60.000 oude dossiers. "Dat is een ramp voor de huidige regularisatie", zei Van Rompuy in "De zevende dag".

Vorig jaar besliste de regering om mensen met zwart geld opnieuw de kans te geven dat geld te regulariseren. In tegenstelling tot de regularisatierondes onder de vorige regeringen worden niet alleen de inkomsten uit zwarte kapitalen geviseerd, maar ook het kapitaal zelf. De fiscale regularisatie moet zo'n 250 miljoen euro opleveren voor de schatkist.

Maar op dit moment staat de teller nog maar op 28 miljoen. "De regularisatie brengt inderdaad veel minder op, dat zien we nu al", zegt Eric Van Rompuy, de voorzitter van de Kamercommissie Financiën. "Het huidige systeem is dan ook meer waterdicht dan het vorige. Mensen moeten nu aantonen wat wit of zwart is, ze moeten schriftelijke bewijzen leveren over de legaliteit van de herkomst van het geld. Dat beperkt de mogelijkheden om te regulariseren."

"Gevolgen van beslissing BBI zeer groot"

Hoe dan ook is het lagere bedrag een tegenvaller voor de begroting. Komt daarbij dat Karel Anthonissen (zie foto in tekst), gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), een strafklacht heeft ingediend in verband met 61.546 oude regularisatiedossiers. De afgelopen 12 jaar zou voor meer dan 36 miljard euro aan zwart kapitaal zijn witgewassen omdat er alleen maar belasting of een boete op de intresten zou zijn betaald, en niet op het zwart kapitaal zelf. Dat zwart kapitaal zou wel samen met de intresten zijn geregulariseerd.

"Anthonissen heeft het recht om dat te doen, maar de gevolgen zijn wel zeer groot", zegt Eric Van Rompuy daarover, die vreest dat de beslissing van de BBI-directeur heel veel mensen gaat afschrikken. "De demarche van Anthonissen is een ramp voor de huidige regularisatie. Bovendien komen de oude dossiers in een juridisch kluwen terecht, en komt het beleid van de laatste jaren op juridisch drijfzand te staan."

N-VA-Kamerlid Rob Van de Velde nuanceert de vrees van coalitiegenoot Van Rompuy. "De bedragen van de regularisatie stijgen dag na dag, en we hebben nog twee maanden te gaan. De uitspraken van Karel Anthonissen kunnen misschien een reinigend effect hebben, waardoor mensen gaan nakijken wat er effectief geregulariseerd is in het verleden. Nu kunnen er nog tot 31 december dossiers worden ingediend, en we hopen er nog een stuk meer uit te halen."

"Anthonissen schopt de regering een geweten"

Volgens oppositiepartij Groen schopt Karel Anthonissen de regering vooral een geweten. "Het is altijd hetzelfde verhaal, de parketten kunnen het niet aan. Als we vaststellen dat er een criminaliteitsfenomeen is dat onvoldoende wordt aangepakt, is het de politieke verantwoordelijkheid van de regering om daarin te investeren. Je gaat de BBI nog moeten versterken", is de oproep van Kamerlid Stefaan Van Hecke.

SP.A-Kamerlid Peter Van Velthoven treedt die oproep bij. "Het signaal van de BBI van Gent is duidelijk. Dit zijn dossiers die sowieso geld gaan opbrengen. Het is een goede investering als Justitie extra zou investeren in mankracht."

Van Velthoven - wiens partij destijds deel uitmaakte van de regering die de eerste fiscale regularisatie uitrolde - vindt ten slotte niet dat de mensen van toen zich nu bedrogen moeten voelen als hun dossiers bij het parket zou terechtkomen. "De mensen weten zeer goed wat ze toen geregulariseerd hebben, en wat niet."

Bekijk hier het debat uit "De zevende dag":

Meest gelezen