"Ouders van doodgeboren kind verwachten erkenning"

CD&V, Open VLD en N-VA willen het mogelijk maken om kinderen die doodgeboren worden na een zwangerschap van minder dan 180 dagen, toch met naam en voornaam op te nemen in het geboorteregister. "We hopen met dit voorstel eindelijk een doorbraak te realiseren. Voor ouders kan dit echt een belangrijke steun zijn in het rouwproces", zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq.
Normann Hochheimer, Frankfurt

Op dit moment wordt enkel een akte van levenloos kind opgemaakt voor het overlijdensregister na een zwangerschapsduur van 180 dagen. Bij een kortere zwangerschapsduur is geen akte mogelijk. "Of hun baby nu voor, tijdens of na de geboorte overlijdt, maakt voor ouders geen enkel verschil. Het kind wordt geboren en maakt deel uit van het gezin. Ouders verwachten hier erkenning, ook vanuit de overheid", zegt Becq.

"Het is geen verplichting die we opleggen, maar het is wel een mogelijkheid die we geven", luidt het. "We geven de ouders de mogelijkheid om het kind naast een voornaam ook een familienaam te geven, zoals in Nederland en Frankrijk. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag van vele papa's en mama's om het kind een volwaardige erkenning te geven."

Becq hoopt dat de coalitiepartners zich in het voorstel kunnen vinden. "Dit dossier sleept al te lang aan. Met ons aangepast voorstel hopen we nu eindelijk een wetgevend kader te scheppen dat een rouwproces op maat van de ouders mogelijk maakt."

"Laat mensen zelf beslissen"

N-VA-parlementslid Goedele Uyttersprot heeft er goede hoop op dat er een nieuwe regeling komt. "Ik denk dat dat effectief voor velen een troost kan bieden in een moeilijke periode, maar dat is zeer individueel. Daarom ook dat we zeggen: laat dat een recht zijn en geen plicht. Laat mensen zelf beslissen of het voor hun steun kan bieden bij het verlies van hun kindje."

"Engagement in regeerakkoord"

Ook Open VLD laat weten voorstander te zijn van een nieuwe regeling. "We moeten ouders die dat willen de vrije keuze en mogelijkheid geven om een aangifte te doen van een levenloos geboren kind met voor- en achternaam. Dit kan belangrijk zijn voor de verwerking. Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter trekken al jaren aan die kar. Er staat ook een engagement in het regeerakkoord en de gesprekken hierover lopen in het parlement."

Discussie

De drie Vlaamse meerderheidspartijen in de federale regering zijn dus gewonnen voor het idee om alle doodgeboren kinderen in te kunnen schrijven in het geboorteregister. Er is wel nog discussie over of de regeling ook moet gelden voor kinderen die doodgeboren zijn heel vroeg in de zwangerschap, bijvoorbeeld voor drie maanden. Vooral aan Franstalige kant denkt men aan zo'n ondergrens.

Meest gelezen