CD&V neemt ook antirookbeleid van Maggie De Block onder vuur

Daags nadat CD&V het alcoholbeleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op de korrel had genomen, schieten de christendemocraten vandaag op haar antitabaksbeleid. Kamerlid Els Van Hoof reageert in enkele kranten ontgoocheld op de voorstellen die de minister morgen in de Kamer uit de doeken zou doen. Het kabinet van De Block benadrukt echter dat er helemaal geen antirookplan wordt aangekondigd. Het gaat enkel om een stand van zaken van de beslissingen die de regering eerder dit jaar heeft genomen.

Het kabinet van de minister wijst erop dat ze geregeld informatiezittingen organiseert in de commissie Volksgezondheid rond een thema. Op die manier krijgen de parlementsleden een zicht op de evolutie van besliste maatregelen. Dinsdag komen zo de antirookmaatregelen aan bod die de regering, waar ook CD&V deel van uitmaakt, in april heeft beslist.

Die strategie heeft de ambitie om het aantal volwassen rokers tegen 2018 onder de 17 procent te laten gaan. In overleg met de deelstaten wordt nagegaan of er doelstellingen rond minderjarige rokers kunnen komen. Daarnaast komt er een verhoging van de accijnzen op tabaksproducten. Om de naleving van het rookverbod op restaurant en café te verhogen, komen er twaalf extra controleurs en een jurist voor de bevoegde controledienst van de FOD Volksgezondheid.

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen onderzoekt of er wetenschappelijk bewijs is om het starterspakket voor rookstopmedicatie goedkoper te maken. De persoonlijke bijdrage van de patiënt zou dalen van 49,90 naar 14,7 euro, en naar 9,7 euro voor voorkeursgerechtigden. Voor het einde van de legislatuur komt er een verbod op mentholsigaretten. Tot slot zal minister De Block een voorstel uitwerken rond het neutraal sigarettenpakje.

In De Standaard en Het Nieuwsblad reageert CD&V-Kamerlid Van Hoof teleurgesteld. "Een mager beestje", luidt het. Voor CD&V is geen onderzoek meer nodig om het neutraal pakje in te voeren. De partij wil ook een onmiddellijk verbod op de verkoop via automaten, een totaalverbod op tabaksreclame, minder verkooppunten en een leeftijdsgrens van 18 jaar. "We moeten eerst afwachten wat ze in de Kamer precies komt zeggen, maar ik hoop dat er ruimte is om verder te gaan", aldus nog Van Hoof.

Meest gelezen