Francken moet geen dwangsom betalen aan Syrisch gezin

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moet toch geen dwangsom betalen aan een Syrisch gezin dat naar ons land wil komen. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist. Tegen het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat stelt dat het gezin recht heeft op een visum, is er nog geen definitieve uitspraak.

Het Syrische gezin met twee kinderen wil via een officieel visum en met de hulp van een Waalse familie wegraken uit de belegerde stad Aleppo. De Belgische staat weigert echter om dat visum te verstrekken, en werd daarom veroordeeld tot een dwangsom van 4.000 euro per dag dat de Syrische familie geen visum krijgt.

Staatssecretaris Francken ging daartegen in beroep. De rechtbank heeft zich nu onbevoegd verklaard om zich uit te spreken over beslissingen rond visa en verblijfsvergunningen. Daarom kan ze ook geen dwangsommen opleggen. "De rechter besliste ook dat de Syrische familie de procedurekosten moet betalen, en stelde dat het normaal is dat er geen visum wordt afgeleverd als we in cassatie gaan", aldus Franckens woordvoerster Katrien Jansseune.

Francken: "Belangrijk precedent"

"Ik ben erg tevreden dat de rechtbank van eerste aanleg ons in beroep gelijk geeft en we geen dwangsommen moeten betalen. Deze uitspraak is een belangrijk precedent want stelt dat een rechtbank in eerste aanleg geen dwangsommen kan opleggen in het kader van de vreemdelingenwet", reageert Theo Francken.

"Dit vonnis ging alleen over de vraag of een rechter een dwangsom kon opleggen. Die zaak heb ik nu gewonnen. Tegen het arrest van de RVV heb ik vandaag cassatie aangetekend. Zolang daarover geen definitieve uitspraak is, zal ik geen visum geven. Dat is een principiële zaak."

Syrische familie gaat in beroep

De advocaten van de Syrische familie daarentegen zijn verrast en verontwaardigd. Ze noemen de beschikking van de rechtbank "een vrijgeleide voor de Belgische staat om rechterlijke beslissingen naast zich neer te leggen en de scheiding der machten niet langer te respecteren."

"De weigering van de rechter om een dwangsom uit te spreken, ontneemt de familie elk drukkingsmiddel om een einde te maken aan de onwettelijke houding van staatssecretaris Theo Francken", zeggen ze. Ze zijn dan ook van plan tegen de beslissing in beroep te gaan.

De advocaten wijzen erop dat Francken hoe dan ook gehouden is de beslissing van de rechtbank na te leven, dwangsom of niet. Ze willen premier Charles Michel (MR) vragen om zich over het dossier uit te spreken "teneinde een einde te maken aan deze onmenselijke en illegale situatie."

Meest gelezen