Muzikanten laten Nederlandse theatertournee van Schijf en Van Landuyt verbieden

De Antwerpse rechtbank van koophandel verbiedt voorlopig de voor begin 2017 in Nederland geplande voorstellingen van het toneelstuk "Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt" van acteurskoppel Angela Schijf en Tom Van Landuyt. Dat gebeurt op vraag van twee muzikanten die het voorbije jaar aan de Vlaamse tournee van het stuk deelnamen, zo meldt Naastdeburen, het toneelgezelschap van Schijf en Van Landuyt. Het dispuut draait rond de muziekkeuze, die van de hand van de twee muzikanten zou zijn, en de wisselwerking daarvan met de tekst.
Daniel Kroll / All Access

Na een succesvolle Vlaamse tournee zou het op een novelle van Tolstoj gebaseerde en door een muziekstuk van Beethoven geïnspireerde "Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt" van 8 november 2016 tot 28 januari 2017 in totaal 44 voorstellingen krijgen in Nederlandse schouwburgen. Het luik van dit najaar mag volgens Naastdeburen van de rechter nog doorgaan, zij het met een andere muziekkeuze en wisselwerking ervan met de tekst. De voorstellingen vanaf 1 januari 2017 zijn voorlopig verboden en worden dus geschrapt. "Ongeveer 8.500 mensen zullen die voorstellingen niet kunnen bijwonen", stelt Naastdeburen.

De vraag tot het verbod kwam van een violiste en een pianist die meewerkten aan de Vlaamse theatertournee van het stuk, maar voor het Nederlandse vervolg vervangen werden. "Wij vinden het onvoorstelbaar dat men als uitvoerend kunstenaar zijn eigen sector zo kan treffen", stelt Naastdeburen, dat in beroep gaat tegen de beslissing. Tijdens de voorstellingen van dit najaar zal de muziek van Beethoven, die nog wel mag worden uitgevoerd, gecombineerd worden met een alternatieve muziekkeuze met stukken van César Franck, Christoph Gluck en Frédéric Chopin.

Meest gelezen