Onderzoek naar haalbaarheid fusie havens van Gent en Zeeland

Het Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports onderzoeken de komende zes maanden de mogelijkheden voor een fusie. Tegen eind april 2017 moet de knoop zijn doorgehakt, zo melden de twee havenbedrijven op een Vlaams-Nederlandse top. Een fusie zou leiden tot een aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent en het gebied in de top tien van Europese havens loodsen.

De twee havenbedrijven onderzoeken de komende zes maanden de mogelijkheden inzake onder andere fiscaliteit, bestuurlijke en juridische structuur, relaties met nationale en regionale overheden, havengelden en prijzen voor concessies en dienstverleningen.

Het verkennen van een fusie noemen de twee havenbedrijven een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking zoals een tweede zeesluis en de gezamenlijke scheepvaartbegeleiding. Andere troeven zijn de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden, de vergelijkbare omvang en de strategische overlapping van beide havenbedrijven.

"Een intensief samenwerkingsverband levert naar onze overtuiging alleen voordelen op", zegt Jan Lagasse, de CEO van Zeeland Seaports. "Voordelen voor de bestaande en nieuwe bedrijven die een stevige partner zullen vinden om hen te ondersteunen, voordelen voor de betrokken regio's die met een gecombineerd havenbedrijf tot de top van Europa zullen behoren en voordelen voor de beide havenbedrijven en hun medewerkers die met een grotere kritische massa nog professioneler zullen kunnen opereren. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe dynamiek creëren in de Vlaams-Nederlandse Delta."

Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent, en havenvoorzitter Mathias De Clercq (Open VLD) zien voor de havens vooral meer slagkracht in een steeds mondialer wordend krachtenveld.

Meest gelezen