Stefaan De Clerck bevestigt tussenkomst van De Decker in strafzaak

Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) bevestigt dat MR-politicus Armand De Decker hem rechtstreeks benaderd heeft, als advocaat in een strafzaak. De feiten speelden zich af toen De Decker een omstreden zakenman uit Oezbekistan verdedigde.

In februari 2011 wordt een zakenman uit Oezbekistan die ook de Belgische nationaliteit heeft, Patokh Chodiev, voor het gerecht gedaagd voor witwaspraktijken. Zijn advocaat is de liberale politicus Armand De Decker, ondervoorzitter van de Senaat.

De Decker wil zijn cliënt behoeden voor een strafprocedure en zoekt naar een minnelijke schikking. Kort daarna wordt de wet op de minnelijke schikking uitgebreid en de cliënt van De Decker kan daar als eerste van genieten. Er heerste al lang een vermoeden dat De Decker zijn politieke invloed heeft gebruikt om die wet versneld te laten goedkeuren.

Dit weekend raakte bekend dat De Decker rechtstreeks de toenmalige minister van Justitie De Clerck heeft opgezocht, bij hem thuis in Kortrijk. De Clerck bevestigt dat nu. Hij zegt dat hij dacht dat het om een politiek onderhoud ging,

Toen bleek dat De Decker, in zijn functie als advocaat, het strafdossier van zijn cliënt wou bespreken, heeft De Clerck hem geantwoord dat hij als minister niet kon en niet wou tussenbeide komen.

De feiten worden zeer ernstig genomen bij de MR. Volgende week moet De Decker voor de verzoenings- en arbitragecommissie van zijn eigen partij verschijnen. In een mededeling herhaalt De Decker dat hij op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier is tussenbeide gekomen bij de uitwerking van een onderdeel van de strafwetgeving.

Meest gelezen