Straks ook agent zonder brevet van politieschool

Wie niet de volledige opleiding gevolgd heeft aan de politieschool, moet toch agent kunnen worden. En omgekeerd moeten agenten na hun opleiding elders op de arbeidsmarkt terechtkunnen met hun brevet, schrijft De Standaard vandaag. Om dat waar te maken wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de politieopleidingen aanpassen aan het gewone onderwijs en vice versa.

Een eerste en belangrijke stap in de hervorming van de politie-opleiding gebeurde vorig jaar al: de basisopleiding werd strenger en moeilijker gemaakt. Maar er zit een fundamentelere hervorming aan te komen. Dat heeft minister Jambon aangekondigd in zijn beleidsnota. Jambon wil de politieopleidingen beter doen aansluiten bij het gewone onderwijs. Daarvoor heeft de minister nu een werkgroep in het leven geroepen.

Als de politie-opleidingen beter aansluiten op het gewone onderwijs, zal dit twee gevolgen hebben. Ten eerste zullen de agenten die afgestudeerd zijn aan een politieschool een volwaardig diploma krijgen, legt Jacky Vastmans, directeur van de Limburgse politieschool in Genk, uit. Wie nu als agent afstudeert, krijgt namelijk een brevet en geen echt diploma. Met zo’n brevet kan je eigenlijk alleen bij de politie aan de slag. Daardoor zitten agenten dus relatief vast bij de politie, na hun opleiding, ook als ze iets anders willen doen.

Ten tweede moeten studenten die niet de volledige politie-opleiding hebben gevolgd, agent kunnen worden. “Want die mensen met competenties die de politie goed kan gebruiken, worden nu verhinderd om via de zijkant in te stromen”, stelt Vastmans vast.

Ba-Ma-structuur

Om agenten een volwaardig diploma te kunnen geven en om zij-instroom uit andere opleidingen mogelijk te maken zal de politie-opleiding geïntegreerd moeten worden in de bachelor-masterstructuur van de hogescholen en universiteiten. Probleem daarbij is dat de studieduur niet dezelfde is. Agenten studeren een tot meerdere jaren aan de politieschool, als ze officier worden; een bacheloropleiding duurt minimaal drie jaar. Op dit moment wordt erover nagedacht hoe de politieopleiding daaraan kan worden aangepast.

En los van de studieduur is er nog het probleem van de betaling: een agent in opleiding wordt van dag één betaald. “Mochten we evolueren naar een systeem waarbij de politie-opleiding in het onderwijs inkantelt, moeten we ons afvragen of dit systeem kan blijven bestaan. Het is immers niet logisch dat iemand aan een politieschool een opleiding volgt, daarvoor betaald krijgt, en daarna geen agent wordt.

"Het is de vraag wat er betaalbaar is", besluit Jacky Vastmans. "De uitdaging zal zijn om een goed systeem te vinden dat betaalbaar is."

Meest gelezen