Weyts keurt nieuw vervoersplan NMBS af

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet van plan het nieuwe vervoersplan van de NMBS goed te keuren. Niet alleen vraagt hij dat eerst duidelijkheid komt over de investeringsplannen van NMBS en Infrabel, maar de N-VA-minister is ook niet te spreken over een "negatieve voorafname" die in het vervoersplan zit. "Er staat in dat er geen exploitatie is voorzien voor drie lijnen die door Vlaanderen als prioritair zijn bestempeld. Dat kan niet, zegt Weyts.

De raad van bestuur van de NMBS keurde onlangs het nieuwe vervoersplan goed. Dat plan, dat de basis legt voor de toekomstige dienstverlening, moet onder meer tegen eind 2017 voorzien in een uitgebreidere dienstverlening op de voorstadsnetten rond onder meer Brussel, Antwerpen en Gent.

Maar Weyts is niet van plan het nieuwe plan te steunen. "Ik kan dat plan niet goedkeuren. Het is de omkering van de normale gang van zaken. Eerst zouden de investeringsplannen van de NMBS en Infrabel er moeten zijn. Die plannen zijn ons al beloofd voor het eerste semester van 2016 maar zijn nog steeds niet afgerond", aldus Weyts.

Bovendien ontbreken in het nieuwe vervoersplan ook drie spoorlijnen die door Vlaanderen bestempeld zijn als prioritair. Het gaat om de lijnen 15 (Mol-Hasselt), 18 (Hasselt-Neerpelt) en 19 (Mol-Neerpelt). "De exploitatie van die lijnen is volgens het plan niet voorzien voor 2021. Terwijl het net gaat om drie van de 11 projecten die door Vlaanderen bestempeld zijn als prioritair. Dit is een negatieve voorafname en dat moet voor ons gewoon uit de plannen", zegt Weyts.

De N-VA-minister zal die kritiek morgen ook op tafel leggen van het Executief Comité van Ministers van Mobiliteit (ECMM), de bijeenkomst van de ministers van Mobiliteit in België.

Schizofrenie

Dat minister Weyts het nieuwe vervoersplan van de NMBS niet ziet zitten, is volgens SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke een mooi staaltje van politieke schizofrenie. "Dat er van de Vlaamse prioriteiten voor spoorinvesteringen niet veel in huis zal komen in de komende jaren, is immers te wijten aan de enorme besparingen (3 miljard euro) die de federale regering doorvoert bij de NMBS en bij Infrabel. Weyts protesteert nu dus tegen de gevolgen van de besparingen die zijn eigen partij als federale regeringspartner heeft goedgekeurd", zegt  Vandenbroucke.

"Ik hoop dat het minister Weyts nu duidelijk wordt dat die besparingslogica haaks staat op een mobiliteitsbeleid dat investeert in duurzame alternatieven, zoals de trein, om de almaar langer worden files in dit land aan te pakken. Ik neem aan dat de minister op de bijeenkomst van de federale en regionale ministers van Mobiliteit ervoor zal pleiten om te investeren in het spoor in plaats van erop te besparen", aldus nog Vandenbroucke.

Meest gelezen