"Klimaatinspanningen voor 2030 halen wordt ingewikkeld"

"De klimaatdoelstellingen voor 2020 waren bescheiden en België zal ze zonder problemen halen. Het streefdoel voor 2030 halen wordt echter een stuk ingewikkelder en gaat grote inspanningen vergen." Dat heeft federaal minister van Energie Marie Christine Marghem gezegd bij een discussie over de Klimaattop van Marrakesh in de Kamer.

In 2020 moet de Belgische uitstoot van CO2 gedaald zijn met 15 procent ten opzichte van 1990. Tegen 2030 mikt Europa op 40 procent voor het hele continent. België wacht nog steeds op de precieze doelstelling voor ons land, maar wellicht zal die op 35 procent uitkomen. "Eind dit jaar kennen we het cijfer voor ons land", zei Marghem in de Kamer. "De verhoging zal exponentieel zijn en de gevraagde inspanningen groot."

De minister kijkt daarvoor vooral naar de gewesten. "Iedereen weet dat er twee aspecten zijn waar we heel concreet moeten werken, dat is transport en de doeltreffendheid van energiegebruik. Die inspanningen liggen in handen van de gewesten", zei Marghem.

In Marrakesh onderhandelt België niet rechtstreeks, ons land zetelt in een Europees team. België kan echter wel helpen Europa de ene of de andere richting uit te sturen. Zo erkent ons land dat er in Parijs royaal aandacht is gegaan naar 'mitigatie', pogingen de klimaatverandering tegen te gaan, maar te weinig naar 'adaptatie', de aanpassing aan een veranderend klimaat. "In de komende onderhandelingen moet er een nieuw evenwicht worden gevonden en meer worden gefocust op adaptatie", aldus Marghem.

Ons land staat ook een ambitieuzere deal met de luchtvaartindustrie voor. Afgelopen maand sloot de Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) een akkoord waarin is vastgelegd dat de emissie van de luchtvaart na 2020 niet meer mag groeien. In 2050 moet de uitstoot de helft bedragen van die in 2005. "Het akkoord is niet erg ambitieus, maar we zijn we het erover eens dat het zeer positief is dat er nu een overeenkomst ligt. Die kan dienen als basis voor strengere doelstellingen", zei Patricia Grobben van de FOD Leefmilieu in de Kamer.

Op de Belgische financiële steun wilde Marghem niet ingaan. In het akkoord van Parijs is vanaf 2020 een jaarlijkse geldstroom van 100 miljard dollar van de westerse naar de niet-westerse landen voorzien. België trekt momenteel slechts 50 miljoen euro per jaar uit, "ruim onvoldoende" volgens onder meer 11.11.11.. "Dat gaat om een politieke keuze van de hele regering", aldus de minister.

Meest gelezen