Rik Daems: "Combinatie bijenteelt-wijngaard blijft mogelijk"

"De combinatie van bijenteelt en wijngaard op de Keizersberg in Leuven is wel degelijk mogelijk. Er zijn in de wereld honderden wijndomeinen waar men hier actief werk van maakt". Zo reageert Rik Daems op de groeiende kritiek op zijn plannen om op de zuidflank van de abdijsite van de Keizersberg een grote wijngaard aan te leggen.

Het project van Rik Daems en zijn bedrijf Vinobelga stuit op tegenkanting; Voor het project moet een aantal ecologisch waardevolle hoogstambomen verdwijnen, en daar is een actiecomité het niet mee eens. Het comité vreest dat de aanwezige bijenpopulatie hier sterk onder zal lijden.

Het comité legde ook klacht neer bij de gouverneur van Vlaams-Brabant omdat Leuven de grond ter beschikking stelde zonder openbare aanbesteding. De plaatselijke imker, Natuurpunt Oost-Brabant en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud steunen het actiecomité. Een onlinepetitie leverde al bijna 1.200 handtekeningen op.

Bovendien dreigt Natuurpunt met een procedure voor de Raad van State omdat het een groenzone betreft met beschermde graslanden en hoogstamboomgaarden. Voor een wijziging van de vegetatie is dus een vergunning vereist.

Daems is "vragende partij voor overleg"

Rik Daems begrijpt de bezorgdheden van het actiecomité. Bij de uitwerking van het project kan hij met de bezwaren rekening houden, zegt hij. "Zoals in andere wijngaarden kan bijvoorbeeld met de aanplanting van specifieke bloempartijen voor de bijen een zeer interessante biologische omgeving gecreëerd worden", zegt hij. Met de Leuvense groendienst moet volgens Daems nog een bestuursplan worden opgemaakt.

Daems is naar eigen zeggen vragende partij voor overleg en betreurt dat het actiecomité hier nog niet op is ingegaan. Hij wijst er ook op dat wijngaard voor 100 procent biologisch zal zijn. "Dit is een project waarmee ik de Vlaamse wijnbouw wil promoten, mensen opleiden tot wijnbouwer en ongetwijfeld veel bezoekers zal lokken", zegt hij.

Meest gelezen