Toon mildert over antirookplan De Block

Binnen de meerderheidspartijen lijken de gemoederen wat bedaard over het antirookplan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Waar CD&V het plan gisteren nog afdeed als een "mager beestje", was de toon vandaag in het parlement al wat milder. Al krijgt het parlement zelf het initiatief om over een aantal maatregelen knopen door te hakken.

Minister De Block trok naar de bevoegde Kamercommissie voor een gedachtewisseling over haar antirookplan. De meeste maatregelen zijn al sinds april bekend. Tegen het einde van de legislatuur zal worden beslist of ook bij ons de neutrale verpakking van sigarettenpakjes wordt ingevoerd. Deze legislatuur zullen de heffingen op tabaksproducten met 25 procent toenemen, ofwel 720 miljoen euro, en er komen meer controleurs op het rookverbod in de horeca.

Gisteren had CD&V-Kamerlid Els Van Hoof in enkele kranten teleurgesteld gereageerd op het plan. "Een mager beestje", luidde het. Vandaag klonk Van Hoof weliswaar milder. Ze vergeleek de strijd tegen tabak met een huis, waarbij het plan gelijkstaat met de muren en waar het parlement voor het dak moet zorgen. "Over sommige maatregelen zijn we blij, andere hadden scherper gemogen en nog andere ontbreken", aldus Van Hoof.

Zij dringt er bij de minister op aan de invoering van de neutrale pakjes door te voeren en wil ook een reclameverbod. Nog op de meerderheidsbanken noemde Yoleen Van Camp (N-VA) het plan een zeer goed startpunt. Haar partij is voorstander van het verhogen van de leeftijdsgrens van zestien naar achtien jaar voor de verkoop van tabakswaren. Dirk Janssens (Open VLD) merkte op dat de toon wat bekoeld is. "Ik had het gevoel dat we in een onderzoekscommissie waren terechtgekomen", luidde het.

Oppositielid Karin Jiroflée (SP.A) had het over een mager plannetje dat niet zal volstaan om te slagen in de ambitie om het aantal rokers terug te dringen tot 17 procent. "Elk uur sterven twee Belgen aan de gevolgen van roken en u neemt bijna geen maatregelen", klonk het fors. Ze speelde ook in op de onenigheid binnen de meerderheid. "Van wie is dat antitabakplan?", vroeg ze.

Anne Dedry (Groen) drong aan op één drastische verhoging van de accijnzen in plaats van een geleidelijke operatie, omdat zo'n ingreep meer effect zou hebben. Ook wil ze dat de minister onmiddellijk de neutrale verpakking invoert en dat verkopers worden verplicht tabakswaren uit het zicht te bewaren in de winkel.

"Ik voer uit waarover we binnen de regering een consensus hadden", reageerde minister De Block. Over het reclameverbod is dat niet het geval, liet ze verstaan. "Je kan altijd verder gaan, maar je moet stap voor stap werken". De kritiek van CD&V was toch nog niet helemaal verteerd. "Ook uw partij zat mee aan tafel toen het plan werd goedgekeurd. Ik ga er van uit dat u nu en dan ook eens uw ministers raadpleegt", richtte De Block zich koeltjes tot Van Hoof.

Ze gaf nog aan dat er twee wetsvoorstellen in het parlement op tafel liggen om kinderen beter te beschermen. Het gaat over de verhoging van de leeftijd voor de verkoop van zestien naar achttien jaar en over het verbod om te roken in de auto in de aanwezigheid van kinderen. Zelf lijkt De Block achter dat laatste voorstel te staan. "Kinderen hebben niet de vrije keuze als hun ouders dat doen. Ze kunnen niet zelf beslissen uit te stappen".

Wat de leeftijdsverhoging betreft, merkte ze dan weer op dat jongeren niet zozeer beginnen roken op hun vijftien of zestien jaar, maar rond hun twaalfde beginnen te experimenteren. Daarom benadrukte ze het belang van preventie op heel jonge leeftijd, zelfs aan het einde van de lagere school.

Meest gelezen