Begrotingstekort - Regering doet niet beter, ondanks twee jaar pijnlijke maatregelen (Temmerman)

"Deze regering beloofde beter te doen. Maar wat zien we? De regering neemt nu al twee jaar pijnlijke maatregelen om de gezinnen, zelfstandigen en alleenstaanden te laten bijdragen om zo de rekening te doen kloppen", stelt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman in een reactie op het nieuws dat de Europese Commissie het Belgische tekort voor dit jaar op 3 procent raamt.

"Niet alleen wij hebben dat voorspeld. Ook onafhankelijke instanties als het Planbureau en het Rekenhof zeggen al geruime tijd dat de regering de inkomsten veel te hoog inschat. Toch slaat ze die adviezen telkens weer in de wind, haalt ze uit naar de federale regering.

De sp.a-begrotingsspecialiste wijst erop dat er nominaal geen verbetering merkbaar is: "Het tekort is even groot als bij de start van deze regering. Bij de begrotingsopmaak 2016 beloofden ze een saldo van 2,1 procent. Dat is nu geraamd op 3,03 procent. En de regering moest voor structurele verbetering zorgen van 0,6 procent en het is een verslechtering geworden van 0,1. Waar is dat geld van de mensen eigenlijk naartoe?", vraagt Temmerman zich af.

Meest gelezen