Trump president: hoe is het zover kunnen komen?

De Republikein Donald Trump mag naar het Witte Huis. Hij wordt verrassend de 45e president van de Verenigde Staten. Onze analisten zoeken naar verklaringen voor het succes van Trump en het verlies van Hillary Clinton.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

"Clinton had een opkomstprobleem"

Om verkozen te worden tot president, moet je eerst en vooral mensen kunnen overtuigen om naar het stemhokje te komen. Simple comme bonjour, maar voor de Democrate Hillary Clinton duidelijk een probleem gebleken.

 • "Opmerkelijk genoeg heeft Clinton als vrouwelijke kandidate minder vrouwen kunnen overtuigen om op haar te stemmen dan haar voorganger Obama", stelt Amerikawatcher Björn Soenens vast.
 • "Het ziet ernaar uit dat de zwarte gemeenschap, die de vorige keren voor Obama heeft gestemd, vandaag is thuisgebleven. Blanke arbeiders uit de noordelijke staten hebben nu wél hun stem laten horen", vertelt correspondent Tom Van de Weghe van aan het hoofdkwartier van Hillary Clinton.
 • "Ook jonge kiezers hebben het laten afweten. Bernie Sanders kon progressieve jongeren wél bekoren, Clinton niet genoeg", vult VRT-journalist Bert De Vroey vanuit het Republikeinse kamp aan. "Conservatieve jongeren zijn wel gaan meestemmen met hun ouders."
 • Professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans: "Voor wat betreft Trump was de vraag of de traditioneel conservatieve kiezers thuis zouden blijven. Nu blijkt dat ze in grote getale toch zijn gaan stemmen voor Trump. Hij heeft dus niet enkel anti-establishmentkiezers binnengehaald."

"De wraak van de arbeidersklasse"

Donald Trump deed het in elk geval bijzonder goed. Veel beter dan wat velen en vele peilingen hadden verwacht.

 • "Trump heeft het smalle pad gevonden: hij pakt de strijdstaten én verovert blauwe bastions", zag Björn Soenens gebeuren. De Republikein haalde bijvoorbeeld Ohio binnen. "Een staat met heel veel fabrieksarbeiders", vertelt Bert De Vroey. "Die mensen heb je ook in Michigan en Wisconsin. Velen gingen ervan uit dat die veilig in het kamp van Clinton zouden belanden, maar dat is nu niet meer het geval."
 • "Het Trump-kamp geloofde altijd in de stille meerderheid,  mensen die in de peilingen misschien niet genoeg gevraagd werden of er niet voor durfden uitkomen dat ze voor Trump gingen stemmen. Dat is nu waarheid geworden", aldus Bert De Vroey. "Wat Donald Trump gepresteerd heeft, is fenomenaal."
 • "De woede en frustratie van de gewone Amerikaan kan je niet scherp peilen, maar je mag ze niet onderschatten", gaat Björn Soenens verder. "Dit is ook een stuk te wijten aan de gevolgen van de globalisering. Mensen zijn hun job kwijtgeraakt, terwijl het establishment zegt dat globalisering goed is voor de economie."
 • "Het is een soort wraak van een - vooral blanke - arbeidersklasse die zich in de steek gelaten voelt en die nu van zich laat spreken", schetst Bert De Vroey.

"Het oude versus het nieuwe Amerika"

 • "Amerika blijkt vooral een enorm verdeeld land", stelt Tom Van de Weghe vast. "Verdeeldheid tussen blank en gekleurd, tussen platteland en stad, tussen laaggeschoolde arbeiders en hoogopgeleiden. Dit is het oude versus het nieuwe Amerika."
 • Het oude Amerika waar Hillary Clinton deel van uitmaakt, en waarbij Trump voor de verandering naar het nieuwe moet staan. "Dit is een middelvinger naar het establishment", legt Björn Soenens uit.
 • "Het Trump-effect is echt veel groter gebleken dan de Democraten en Clinton zelf hebben vermoed", klinkt het afsluitend.

Meest gelezen