Preventieve ophokplicht voor pluimveebedrijven

Alle pluimveebedrijven moeten hun vogels binnenhouden of met netten afschermen. Dat heeft federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) opgelegd omdat onder andere in onze buurlanden vogelgriep is uitgebroken. De ophokplicht geldt niet voor particulieren die in hun tuin kippen of ander pluimvee houden, maar het wordt wel sterk aangeraden om dezelfde maatregelen te treffen als de professionele pluimveehouders.

Pluimveebedrijven moeten per direct hun vogels binnenhouden of met netten afschermen. Hierdoor moet voorkomen worden dat ze in contact komen met wilde vogels die het vogelgriepvirus verspreiden. Minister Borsus verklaart zijn beslissing: "Het gaat hier om voorzorgsmaatregelen die aanbevolen werden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, dat de situatie op de voet volgt. Ik wil nog onderstrepen dat er tot nog toe geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld in België." Borsus benadrukt dat er geen enkel risico is voor de consumenten: "Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden."

De maatregel is puur preventief omdat de afgelopen weken in Hongarije, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Kroatië en nu ook in Nederland het besmettelijke H5N8-vogelgriepvirus is uitgebroken. "Het is puur uit voorzorg, omdat in onze buurlanden wilde watervogels zijn gevonden die besmet waren met het vogelgriepvirus. Het is momenteel de periode van de trek en de vogels komen vanuit Siberië en zijn op weg naar het Zuiden om daar te overwinteren. Zij overvliegen onze contreien en kunnen daardoor zorgen voor deze besmetting", vertelt Lieve Busschots van het Voedselagentschap.

In Nederland werd de preventieve ophokplicht gisteren al opgelegd nadat er bij een tiental dode watervogels vogelgriep werd vastgesteld. In België werden nog geen gevallen vastgesteld.

De eerste uitbraak van vogelgriep was er begin november, bij een Hongaars kalkoenbedrijf. Enkele dagen eerder was in de buurt ookal een wilde zwaan gevonden die besmet was met het virus. Dat bevestigt dat de ziekte verspreid wordt door wilde watervogels die op dit moment naar het zuiden trekken om er te overwinteren.

Om te voorkomen dat onze pluimveebedrijven worden besmet door overvliegende vogels, wordt nu dus de ophokplicht opgelegd. Het is louter een voorzorgsmaatregel die niet geldt voor particulieren die bijvoorbeeld thuis een paar kippen houden. Al wordt het wel aangeraden om dezelfde maatregelen te treffen als de pluimveebedrijven. Wie thuis pluimvee houdt, moet die dieren wel in een hok voederen en te drinken geven.

Gevaarlijk voor de mens?

Het H5N8 is niet meteen besmettelijk voor de mens. Het komt slechts heel zelden voor dat het virus overslaat op de mens. In het verleden is dat alleen gebeurd bij mensen die voortdurend met pluimvee in contact kwamen. 

De H5N8-variant die nu de ronde doet is trouwens wellicht een variant waardoor nog geen mensen zijn besmet. En wie al besmet zou worden, krijgt alleen last van milde griepverschijnselen. Pluimvee dat het virus oploopt, wordt wel ernstig ziek en kunnen eraan sterven. Net daarom wordt de ophokplicht dus opgelegd. 

Het is van november 2014 geleden dat de ophokplicht in ons land werd opgelegd. Die werd begin vorig jaar weer opgeheven nadat er in Europa geen uitbraken van vogelgriep meer waren vastgesteld.

Meer info

Meer informatie over de ophokplicht voor pluimveebedrijven is te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Meest gelezen