Schauvliege: "Klimaat-uitspraken Trump zijn opdoffer, maar we laten moed niet zakken"

"De uitspraken die de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump over het klimaat heeft gedaan, zijn zeer ontmoedigend. Dit is een opdoffer en het zal zeker meespelen op de klimaattop in Marrakech, maar we mogen ons ook niet laten ontmoedigen." Dat zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, die dinsdag naar Marrakech afreist.

"Ik wil volgende week in Marrakech een oproep doen om de moed niet te laten zakken", aldus Schauvliege. "Wij doen niet mee aan klimaatnegationisme. We moeten natuurlijk nog zien wat er van zijn uitspraken in huis komt. Slogans zijn één ding, maar ook de Amerikaanse economie beseft dat de klimaatuitdaging veel kansen biedt. Dat zal hij misschien ook wel gaan inzien."

Op de klimaattop in Marrakech zal een eerste keer moeten worden gepraat over het aanscherpen van de doelstellingen. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt immers dat we met de huidige klimaatplannen naar een opwarming van de aarde gaan die tussen 2,9 en 3,4 graden ligt, terwijl in Parijs 2 graden was afgesproken. "Ik vind dat het Marokkaanse voorzitterschap dat heel goed aanpakt", zegt Schauvliege. "Ze dagen iedereen uit om goede voorbeelden aan te dragen en creëren zo een opbod dat aanstekelijk werkt."

"We willen de uitdaging aangaan"

Vlaanderen zal volgens de minister ook binnen Europa aandringen op een ambitieuze houding. Europa wil de uitstoot tegen 2030 met 40 procent beperken. België zal door de EU wellicht worden verplicht de emissies met 35 procent terug te dringen. "Die uitdaging willen we aangaan", zegt Schauvliege. "Het is zeker niet zo dat we trachten dat percentage nog naar omlaag te krijgen. Enkele Oost-Europese landen proberen dat wel en daar moeten we tegen ingaan."

Midden volgend jaar krijgt België de definitieve doelstelling voor 2030 te horen en dan moeten de inspanningen opnieuw worden verdeeld tussen de deelstaten, een oefening die de vorige keer niet zo makkelijk bleek. "De samenwerking verliep stroef, maar ik denk dat de Nationale Klimaatcommissie nu een nieuw elan heeft gekregen. Ik pleit ervoor om een vaste verdeelsleutel van de inspanningen af te spreken, nog voor we onze definitieve doelstelling kennen. Het Brussels Gewest ligt echter dwars."

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem liet dinsdag in de Kamer verstaan dat ze voor de uitstootverlaging tegen 2030 vooral naar de gewesten kijkt. "Het klopt dat wij met de bevoegdheden mobiliteit en energie grote troeven in handen hebben, maar ook het federale niveau kan maatregelen nemen, denk maar aan de bedrijfswagens", besluit Schauvliege.

Meest gelezen