Make Flanders Great Again! - Van Dievel Consulting

Louis van Dievel kijkt als marketeer, "verkoper van gebakken lucht", met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit van de week. Deze week trekt hij lessen uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

'Heer De Wever,' verwelkomde ik de voorzitter voor het leven van de N-VA hartelijk als steeds aan de poort van onze modeste villa, 'lang geleden dat u nog eens bij VDC over de dorpel bent gekomen. Wat kunnen wij voor u betekenen?' Bart De Wever grommelde iets onbestemds en ging mij ongevraagd voor naar de bibliotheek alwaar naar goede gewoonte een gezellig haardvuur brandde. 'Ik zal er geen doekjes om winden, Van Dievel,' stak hij meteen van wal, 'de N-VA zakt in de peilingen. De vraag is wat wij kunnen leren van Trump om deze voor Vlaanderen nefaste tendens te keren.' 'Het is goed dat u naar ons bent gekomen,' kwam ik De Wever tegemoet, 'ik heb alreeds diep nagedacht over deze kwestie.'

Salonfähig

'Ik meen te mogen stellen,' vatte ik aan, 'dat u zich vooral zorgen maakt over die partij aan uw rechterzijde, die aan een sluipende comeback bezig is.'
De N-VA-voorzitter gaf met een knikje te kennen dat ik op het goede spoor zat.
'U bent te salonfähig geworden, vrees ik, u moet terug naar de stijl en de toon van vroeger tijden, toen u nog een cassante oppositiepartij was. Nu bent u een partij als een andere. U moet, mijns inziens, vuiler worden, geheel in het spoor van Donald Trump.'
'Moet ik mijn haar soms blonderen?' vroeg Bart De Wever sarcastisch.
'Waarom ook niet, heer De Wever, blond is the new black. En laat uw coiffeur de krultang erin zetten.'
'Gij zijt niet goed wijs zeker ...'
Mijn gast maakte alreeds aanstalten om henen te gaan.
'Ik maakte een grapje, heer De Wever, ziehier mijn voorstellen om uw partij opnieuw ter rechterzijde te verankeren.

Het kan altijd beter

'Waar zijn de mensen bang voor? Ze zijn bang dat ze hun werk zullen verliezen en ze zijn bang voor de vluchtelingen en de moslims. En ze vinden diep in hun binnenste dat de politiek hen in de steek laat. U moet daar veel meer op inspelen. Het doel heiligt de middelen.'
'Ik dacht dat wij op dat gebied al goed ons best deden,' wierp De Wever op.
'Donald Trump toont aan dat het altijd beter kan, waarde klant. Vooral zijn idee om een muur te bouwen aan de Mexicaanse grens spreekt de mensen aan. Doe beter! Zeg dat u niet één maar twee muren zult bouwen: een in West-Vlaanderen om de vluchtelingen uit Calais buiten te houden en een op de taalgrens om de Walen in hun eigen reservaat te houden. Want wat willen die hier komen doen? Onze vrouwen aanranden en onze jobs afpakken!'
'Ge overdrijft, Van Dievel!'
'Ik overdrijf niet, heer De Wever, ik lieg carrément, en dat moet u ook doen. Met een uitgestreken gezicht liegen dat ge zwart ziet! U moet Theo Francken doen verbleken!'
Mijn gast rolde eens met zijn ogen.
'Vervolgens pakt u de moslims aan. Iedere moslim die - bij wijze van spreken - "Schild en Vrind" niet deftig kan uitspreken, wordt gedeporteerd.'
'Dat is tegen de mensenrechten, Van Dievel.'
'Fuck de mensenrechten, heer De Wever!'
'Zo ken ik u niet, Van Dievel.'
'Voortschrijdend inzicht,' antwoordde ik mysterieus.

De politiek is rot

'U moet voortdurend herhalen dat "de politiek" door en door rot is, en dat u het kan weten, want dat u er zelf in zit. Maak u geen zorgen, dat zal zich niet tegen u keren. U moet Kris Peeters voortdurend belachelijk maken. Herinner u Donald Trump over Hillary Clinton: "She is so corrupt!" Maak daarvan: "Kris Peeters is zo idioot!" Deel ook sneren uit aan uw eigen partij, gelijk Trump aan de Republikeinen. Aan Bourgeois, bijvoorbeeld, die de uitstraling heeft van een lege kelder, en aan Johan Van Overtveldt die niet kan rekenen, en aan Siegfried Bracke, want die is en blijft een intellectueel en een voormalige socialist.'
'Ik ben zelf ook een intellectueel, Van Dievel, ik spreek Latijn.'
'Niet voor de mensen, heer De Wever, ik kan het u verzekeren.'
Ik keek even op mijn lijstje.
'Juist! De pers! U moet voortdurend zeggen dat alle journalisten uw woorden verdraaien en dat ze knechten zijn van de gevestigde orde.'
'Dat is ook zo.'
'U verkondigt luid dat De Standaard, De Morgen en Het Belang van Limburg op uw zwarte lijst staan. Dat de Rode VRT liever vandaag dan morgen moet worden afgeschaft. En dat u enkel nog uw inzichten wil delen met Het Laatste Nieuws en met VTM.'
'Dat is nu ook al zo, Van Dievel.'
' Ja maar, het moet nog vuiler, begrijpt u? VUILER!'
'Ik vind dat ge overdrijft, Van Dievel.'
'De geschiedenis zal mij gelijk geven, heer De Wever, daar ben ik gerust op.'
'Ik moet er toch nog eens over nadenken.'

De uitslag

'Ik ben nog niet klaar, heer De Wever. Als de verkiezingen eraan komen, moet u duidelijk maken dat u een stok achter de deur houdt. Als de uitslag u niet bevalt, moet u aankondigen, zult u die niet accepteren.'
'Zijt gij eigenlijk nog wel een democraat, Van Dievel?'
Ik liet mij niet afleiden door deze gratuite opmerking.
'Voor minder dan dertig procent doet u het niet, moet u de kiezer inpeperen. En mocht hij toch niet voor de N-VA stemmen, zult u zeer ontevreden en boos zijn en zult u niet voor de gevolgen instaan.'

'En dan zijn we nu bij het meest delicate punt van uw nieuwe stijl beland, heer De Wever.'
'Oei, het wordt dus nog erger....'
'U bent nu een trouwe echtgenoot en een goede huisvader.'
'Als gij het zegt.'
'Van dat saaie imago moet u af. Of zoals Donald Trump zei. "Grab them by the pussy ..."

Meest gelezen