"Overkapping kost 9 miljard, werken duren een generatie"

Alexander D'Hooghe, die begin dit jaar werd aangesteld om de overkapping van de Antwerpse ring te onderzoeken, heeft zijn ambitienota klaar. Hij pleit voor een volledige overkapping van de ring. Een ambitieus, duur en groot plan, klinkt het. Het zal 9 miljard euro kosten en het zal een generatie duren om de werkzaamheden te voltooien.

D'Hooghe en zijn team hebben de afgelopen maanden meer dan 200 gesprekken gevoerd met experts, overheden en actiegroepen. In zijn ambitienota houdt D'Hooghe vast aan het Oosterweeltracé, maar hij pleit toch voor een volledige overkapping van de ring. "Het verhaal van de Antwerpse ring is een én-én-verhaal. Leefbaarheid en mobiliteit zijn immers beide urgent", klinkt het in de nota.

Een volledige overkapping is volgens D'Hooghe en zijn team geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelstellingen te realiseren. Ze moet de luchtkwaliteit verbeteren, de gevolgen van de klimaatverandering voor Antwerpen beperken, groengebieden met elkaar verbinden, ruimte vrijmaken voor openbaar vervoer rond de stad en woon- en werkmogelijkheden creëren die voor stadsverdichting zorgen.

Op korte termijn al enkele kleine ingrepen

"Gezien de grote kost en de omvang van het project, zal het in verschillende fases moeten worden gerealiseerd", zegt D'Hooghe. "Daarvoor zijn verschillende scenario's mogelijk, zoals bijvoorbeeld eerst het volledige overkappen van het segment van de Oosterweelverbinding of pilootprojecten in verschillende segmenten van de Antwerpse Ring tegelijkertijd."

Op korte termijn stelt D'Hooghe al enkele kleinere ingrepen voor om de leefbaarheid van de stad te verhogen, zoals lucht- en geluidskwaliteitsmaatregelen. Hij pleit ook voor een ommekeer in ons mobiliteitsgebruik, door bijvoorbeeld de aanleg van openbare vervoerlijnen en een slimme kilometerheffing.

Ontwerpwedstrijd

D'Hooghe gaat in 2017 ook een ontwerpwedstrijd organiseren voor een concreet plan voor de overkapping.

Hij roept de Vlaamse regering op om zijn ambitienota te ondersteunen indien er in de Antwerpse regio een consensus over wordt gevonden. Hij vraagt de actiegroepen om de tracédiscussie te staken als de leefbaarheidsproblemen van het Oosterweelproject weggewerkt raken.

Meest gelezen